Als eerste maak je een share op de Windows box. Let erop dat Everyone read en modify share permissions. Maak daarna een SMB gebruiker en geef deze read/write NTFS permissions op de directory.

ESX 2.5.x


Als eerste maak je een mount point aan in de /mnt directory dit doe je door het onderstaande commando runnen.

mkdir /mnt/directorynaam

Als laatste maak je de SMB share op je mount point.

mount -t smbfs -o username=$user,password=$pass //$server/$share /mnt/backup

$server: Naam van de Windows server
$share: sharename op de server
$user: het domain account of het server account
$password: password van de user

ESX3.0.x


Als eerste maak je een mount point aan in de /mnt directory dit doe je door het onderstaande commando runnen.

mkdir /mnt/directorynaam

Daarna dient de firewall geconfigureerd te worden. Dit doe je door het onderstaande commando runnen.

esxcfg-firewall -e smbClient

Daarna moet je kijken of smbClient in ingeschakeld.

esxcfg-firewall -q

Als laatste maak je de SMB share op je mount point.

smbmount //$server/$share /mnt/tmp -o username=$domain\\$user,password=$password

$server: Naam van de Windows server
$share: sharename op de server
$domain: domainname waar de server lid van is
$user: het domain account of het server account
$password: password van de user

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.