Op deze pagina leer je hoe eenvoudig het is om SAMBA te installeren en verder te configureren. SAMBA wordt geïnstalleerd op Ubuntu Server 6.06 LTS.
Om te beginnen worden eerst de volgende packages worden geïnstalleerd:

apt-get install samba samba-common samba-doc libcupsys2-gnutls10 libkrb53 winbind smbclient

Daarna moet de smb.conf aangepast worden:

Vi /etc/samba/smb.conf
De smb.conf komt er al volgt uit te zien:

[global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = VMServer
server string = %h server (VMServer)

passdb backend = tdbsam
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
name resolve order = wins bcast hosts
domain logons = yes
preferred master = yes
wins support = yes

# Set CUPS for printing
printcap name = CUPS
printing = CUPS
# Default logon
logon drive = H:
logon script = scripts/logon.bat
logon path = \\server1\profile\%U
# Useradd scripts
add user script = /usr/sbin/useradd -m %u
delete user script = /usr/sbin/userdel -r %u
add group script = /usr/sbin/groupadd %g
delete group script = /usr/sbin/groupdel %g
add user to group script = /usr/sbin/usermod -G %g %u
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false/ -d /var/lib/nobody %u
idmap uid = 15000-20000
idmap gid = 15000-20000
# sync smb passwords woth linux passwords
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
passwd chat debug = yes
unix password sync = yes

# set the loglevel
log level = 3

[homes]
comment = Home
valid users = %S
read only = no
browsable = no

[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = yes
browsable = no

[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/samba/netlogon
admin users = Administrator
valid users = %U
read only = no

[profile]
comment = User profiles
path = /home/samba/profiles
valid users = %U
create mode = 0600
directory mode = 0700
writable = yes
browsable = no

! Let op: de netbiosnaam in de smb.conf moet hetzelfde zijn als je servernaam.

Voer nu de onderstaande commando’s uit:

mkdir /home/samba
mkdir /home/samba/netlogon
mkdir /home/samba/profiles
mkdir /var/spool/samba
chmod 777 /var/spool/samba/
chown -R root:users /home/samba/
chmod -R 771 /home/samba/

De bovenstaande commando’s maken de benodigde mappen aan en geven gelijk de juiste rechten mee.

Nu moet samba opnieuw worden opgestart. Dit gebeurd met het onderstaande commando:

/etc/init.d/samba restart

Nu moet het bestand /etc/nsswitch.conf aangepast worden:
hosts: files wins dns
Vervolgens moet de hosts file aangepast worden. Voeg hier alle werkstations binnen het netwerk toe.
/etc/hosts
192.168.0.100 server1
192.168.0.110 workstation1
192.168.0.111 workstation2
192.168.0.112 workstation3
192.168.0.113 workstation4

Voor het bewaren van de useraccounts gebruikt SAMBA de password database. Als eerste wordt de root accountaan de SAMBA password database toegevoegd.
smbpasswd -a root

Nadat de user is toegevoegd aan de SAMBA password database moet het volgende bestand aangemaakt worden:
/etc/samba/smbusers
Dit doe je met het onderstaande commando:
echo “root = Administrator” > /etc/samba/smbusers
De bovenstaande regel maakt de alias Administrator aan voor het root account.
De configuratie is nu zover dat er getest kan worden. Dit doe je door het volgende commando uit te voeren:

smbclient -L localhost -U%

Als alles goed staat krijg je geen error meldingen en komt er een soorgelijk logbestand zoals hieronder:

Domain=[MYWORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-Ubuntu]Sharename Type Comment
——— —- ——-
netlogon Disk Network Logon Service
print$ Disk Printer Drivers
IPC$ IPC IPC Service (server1 server (Samba, Ubuntu))
ADMIN$ IPC IPC Service (server1 server (Samba, Ubuntu))
Domain=[MYWORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-Ubuntu]
Server Comment
——— ——-
SERVER1 server1 server (Samba, Ubuntu)
Workgroup Master
——— ——-
MDKGROUP IPRG
MYWORKGROUP SERVER1
Voeg nu de standaard Windows groepen toe:

net groupmap modify ntgroup=”Domain Admins” unixgroup=root
net groupmap modify ntgroup=”Domain Users” unixgroup=users
net groupmap modify ntgroup=”Domain Guests” unixgroup=nogroup
Nu voeg je onderstaande code toe aan de /etc/samba/smb.conf


[vms]
comment = All Virtual Machines
path = /vms
read only = no
browsable = yes

[vmimages]
comment = De ISO bestanden
path = /vmimages
read only = no
browsable = yes

Herstart Samba:
/etc/init.d/samba restart

Nu heb je een share aangemaakt VMs deze kun je benaderen door op je Windows machine te browsen naar \\vmserver\VMs en \\vmserver\vmimages

bron: howtoforge

Advertisement

6 thoughts on “How To: Configure SAMBA on Ubuntu 6.10

 1. hoe kan ik samba instaleren op ubuntu 6.10 ? apt-get install samba samba-common samba-doc libcupsys2-gnutls10 libkrb53 winbind smbclient. zeg dt kan libcusys2 niet vinden

 2. @noel

  probeer ff:

  apt-cache search libcus en kijk dan wat ie toont 🙂

  ik heb met zijn uitleg hierboven, perfect mijn samba kunnen installeren 😀

 3. Nice!!
  Made it work in no time!!

  2 opmerkingen;

  1.

  echo “root = Administrator” > /etc/samba/smbusers

  maakt een file aan inclusief “…” hierdoor herkend de server die regel niet. Door de ” weg te halen werkt het pas. (Misschien dus echo root …… (zonder “)?).

  2.

  net groupmap modify ntgroup=”Domain Admins” unixgroup=root
  net groupmap modify ntgroup=”Domain Users” unixgroup=users
  net groupmap modify ntgroup=”Domain Guests” unixgroup=nogroup

  Ik (ubuntu 6.10) kreeg als antwoord:

  Bad option: Admin
  Bad option: Users
  Bad option: Guests.

  Samba werkt toch, dus het maakt niet zo heel veel uit, maar misschien dat iemand me kan uitleggen wat dat betekend. Alvast bedank en thanx voor de kickass uitleg.

 4. Ik denk eigenlijk dat ge enkele accolades moet gebruiken in plaats van dubbele om opties met spaties in te kunnen gebruiken, dan werkt het wel, maar ik heb een ander probleem:

  root@bat-out-of-hell:/home/michel# smbclient -L localhost -U%
  Packet send failed to 192.168.248.255(137) ERRNO=Bewerking niet toegestaan
  Packet send failed to 192.168.142.255(137) ERRNO=Bewerking niet toegestaan
  Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.24]

  Sharename Type Comment
  ——— —- ——-
  michel Disk Mijn Documenten
  IPC$ IPC IPC Service (bat-out-of-hell Ubuntu 7.04)
  PDF-printer Printer Genereert PDF bestanden
  OfficeJet-J5700 Printer OfficeJet-J5700
  Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.24]

  Server Comment
  ——— ——-
  BAT-OUT-OF-HELL bat-out-of-hell Ubuntu 7.04

  Workgroup Master
  ——— ——-
  MSHOME

  Ik krijg die errors altijd, het ipadres daar vermeld bestaat nog geeneens op dit netwerk.
  En ik kan zewel vanuit windows (in vmware) als op mijn ubuntu (os) mijn gedeelde map nie tzien…

  Iemand enig idee?

 5. het commando:
  root@bat-out-of-hell:/home/michel# net groupmap modify ntgroup=’Domain Admins’ unixgroup=root
  geeft volgende foutmelding:
  NT Group Domain Admins doesn’t exist in mapping DB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.