VMware: VI Compatibility Matrixes


ESX Server, VirtualCenter, and Virtual Infrastructure Client Compatibility

The ESX Server, VirtualCenter, and Virtual Infrastructure Client Compatibility Matrixes guide provides details on the compatibility of current and previous versions of VMware Infrastructure 3 components, including ESX Server, VirtualCenter, and the VI Client.

Download de pdf hier: http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35/vi3_35_25_compat_matrix.pdf

Advertisement

VMware: VMname_1 after deleting VMname


Je kent het wel, je hebt een VM verwijderd en je wilt daarna een nieuwe aanmaken met dezelfde naam, dan krijg je een VM met als naam VMname_1.

vmnaam_1

In het volgende topic op vmug post petje een work around.

Dit wordt veroorzaakt door soort caching van Virtual Center…
Op te lossen door na de delete from disk de VC service te restarten…..
Of langer te wachten.. hoeveel langer.. geen idee..
Wink

Doe er je voordeel mee!

How To: Migrate from VMware ESX 2.5.x to VMware VI3


Omdat ik zelf bezig ben met het migreren van VMware ESX 2.5.4 naar VI3, dacht ik dat het wel handig was om mijn stappen plan te posten.

Stappenplan

 1. Inventarisatie maken van de huidige omgeving.
 2. Een back-up maken van de oude VC 1.x Server.
 3. De VC 1.x Server deïnstalleren.
 4. VC 2.0.2 installeren en configureren.
 5. Back-up maken van alle VM’s.
 6. Server / SAN hardware bijwerken met de nieuwe firmware en bios updates.
 7. Een ESX 3.0.1. server opbouwen die beschikking heeft over een VMFS3 lun.
 8. Binnen alle Windows VM’s alle partities defragmenteren.
 9. De VM’s clonen of via DMotion overzetten naar een ESX 3.0.1 server met een VMFS3 lun.
 10. De Virtuele Hardware van de VM’s upgraden naar VI3.
 11. VMware Tools upgraden op de bijgewerkte VM’s
 12. De overige ESX Servers opnieuw installeren met ESX 3.0.1. (bijvoorbeeld via UDA).
 13. De “nieuw” geïnstalleerde ESX Server configureren in VirtualCenter
 14. De overige VMFS2 Luns upgraden naar VMFS3.
 15. De configuratie van de ESX3 Servers nalopen aan de hand van je inventarisatie van stap 1.
 16. De VMs terug clonen of via VMotion terug plaatsen.
 17. De verschillende logfiles binnen de VI3 omgeving nakijken.

Het stappenplan zal ik nu nader beschrijven. Tevens vindt je zo nu een dan een verwijzing naar een andere blogpost.

Continue reading “How To: Migrate from VMware ESX 2.5.x to VMware VI3”

How To: VMWare VirtualCenter 2 Alarms and Notification


In deze post laat ik jullie zien hoe je een e-mail notification kan koppelen aan een VirtualCenter Alarm. Voordat we beginnen heb je een SMTP server nodig. Dit kan de bestaande Exchange / Lotus Domino server zijn, maar je kunt ook gebruik maken van de e-mail server van Windows Server 2003. Hoe je deze installeert en configureerd lees je nu.

Local SMTP Server in Windows Server 2003

Open Control Panel. Ga naar Add/Remove Programs. Add/Remove Windows Components en vink de E-mail Services aan.

w2k3mailserver1.gif

Nadat de setup wizard klaar is, open de Server Manager console (Start – Programs – Administrative Tools). Klik vervolgens op Manage this mail server.

w2k3mailserver2.gif

Klik op New Domain om een nieuwe mail domain toe te voegen.

w2k3mailserver3.gif

Geef het domain een naam.

w2k3mailserver4.gif

Nadat het mail domain is aangemaakt, voeg je een nieuwe Mailbox toe. Dit doe je door op Add Mailbox te kliken.

w2k3mailserver5.gif

De Mailbox is aangemaakt.

w2k3mailserver6.gif

Voor meer informatie zie de volgende website: http://www.ilopia.com

VirtualCenter 1.4

Voordat je met e-mail notificatie aan de slag kunt, moet VirtualCenter eerst geconfigueerd worden. Klik op FileVMware VirtualCenter Settings.

Klik op het tabblad Advanced.

Stel nu de volgende opties in:

 • mail.sender
 • mail.smtp.server
 • mail.smtp.port

Als je de Alarms wilt gaan configureren kllik je op de Server Farms node in VirtualCenter. Vervolgens klik je op het alarm waar je de e-mail notificatie wilt toevoegen.

Je kunt uit drie verschillende acties kiezen:

 • Send a notification e-mail
 • send a notification trap (SNMP)
 • Run a Script

vcalarmsvc14_1.gif

Voeg vervolgens de e-mail actie toe
vcalarmsvc14_3.gif

Configureer de settings
vcalarmsvc14_4.gif

VirtualCenter 2.0.1

vcalarmsvc201_1.gif

Open VirtualCenter 2.0.1. Klik op AdministrationVirtualCenter Management Server Configuration….

vcalarmsvc201_2.gif

Als je de Alarms wilt gaan configureren kllik je op de Hosts & Clusters node in VirtualCenter. Vervolgens klik je op het alarm waar je de e-mail notificatie wilt toevoegen.

Je kunt uit drie verschillende acties kiezen:

 • Send a notification e-mail
 • send a notification trap (SNMP)
 • Run a Script

vcalarmsvc201_3.gif

Configureer de settings

vcalarmsvc201_4.gif

CPUBusy.vbs

Om te kunnen testen of de e-mail notificatie werkt, kun je gebruik maken van CPUBusy.vbs. Dit script zorgt ervoor dat vCPU van de VM op 100% gaat draaien.

Kopieer de onderstaande code in een text bestand en sla deze op als C:\cpubusy.vbs. Daarna kun je het script als volgt starten:

Start – Run – CMD {Enter}
cscript.exe C:\cpubusy.vbs


Dim goal
Dim before
Dim x
Dim y
Dim i

goal = 2181818

Do While True
before = Timer
For i = 0 to goal
x = 0.000001
y = sin(x)
y = y + 0.00001
Next
y = y + 0.01
WScript.Echo “I did three million sines in ” & Int(Timer – before + 0.5) & ” seconds!”
Loop

Notification E-Mail

Nadat je CPUBusy.vbs een tijdje hebt laten lopen, krijg je vanzelf een mailtje zoals hieronder afgebeeld.
email.gif

Failed to start new task – memory limit exceeded


Toen ik vandaag in VirtualCenter 1.4.x een VM wilde migreren naar een andere ESX server (VMotion) kreeg ik de volgende error: Failed to start new task – memory limit exceeded

Deze error is op te lossen door de vmware-serverd opnieuw te starten.

Dit doe je door rechts te klikken op je ESX server binnen VC. Daarna ga je naar het tabblad Advanced en klik je op restart.

Na een paar seconden is de vmware-serverd weer opgestart en kun je weer de migrate taak gebruiken (VMotion).

Could not create Vmount2Locator object with VirtualCenter 1.4.1 build 30780


Vandaag was ik bezig met het maken van een Virtual Machine Template in VirtualCenter 1.4.1. Nadat deze template helemaal klaar was, wilde ik deze plaatsen in de testomgeving. Nadat de template wizard tot 84% gekomen was kreeg ik de volgende foutmelding:
vmount2locator.gif

De foutmelding heb ik gelijk op de VMTN forums als zoek opdracht ingevoerd, waarna ik het volgende topic tegen kwam: vmount2Locator object error when deploying a template

In dit topic stond gelukkig de oplossing vermeld. De foutmelding wordt veroorzaakt als je VirtualCenter 2 hebt geïnstalleerd en je vervolgens terug gaat naar VirtualCenter 1.4.1. Als je deze stappen hebt gedaan dan vergeet de installatie wizard van VirtualCenter 1.4.1 twee bestanden te installeren.

Het gaat om de volgende twee bestanden:
vmount2locator2.gif

vielib.dll
vmount2.exe

Deze twee bestanden kun je hier downloaden: Vmount2Locator.zip

Wat je verder nig kunt doen is het bijwerken van de C:\Program Files\VMware\VMware VirtualCenter\resources\ directory naar de laatste versie van de Sysprep bestanden.

Hieronder kun je een bijgwerkte zip file downloaden:

Resources.zip

Could not set vmkernel configuration variable ‘Migrate.Enabled’to ‘1’


Toen ik vanmorgen een VirtualMachine wilde verplaatsen door middel van VMotion kreeg ik onderstaande foutmelding.

Na wat zoeken op de VMTN Discussion Forums kwam ik de oplossing tegen:

– vmkload_mod -l
– vmkload_mod -u migration
– killall -9 vmkstatus
– killall -9 vmware-serverd
– service xinetd restart
– service vmware-vpxa restart

De bovenstaande commando’s dien je in te voeren op het Service Console (SC).

Daarna doe je hetvolgende:

– Disconnect Server from VC
– Reconnect Server to VC

Als laatste moest ik de ESX servers nog even opnieuw opstarten.