Could not set vmkernel configuration variable ‘Migrate.Enabled’to ‘1’


Toen ik vanmorgen een VirtualMachine wilde verplaatsen door middel van VMotion kreeg ik onderstaande foutmelding.

Na wat zoeken op de VMTN Discussion Forums kwam ik de oplossing tegen:

– vmkload_mod -l
– vmkload_mod -u migration
– killall -9 vmkstatus
– killall -9 vmware-serverd
– service xinetd restart
– service vmware-vpxa restart

De bovenstaande commando’s dien je in te voeren op het Service Console (SC).

Daarna doe je hetvolgende:

– Disconnect Server from VC
– Reconnect Server to VC

Als laatste moest ik de ESX servers nog even opnieuw opstarten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.