Script: Defrag all Local VMDK’s.


powerShellIcon

De volgende function zoekt eerst alle *.VMX bestanden op en vervangt daarna de extentie *.VMX naar *.VMDK. Deze *.VMDK bestanden worden in de $List geplaatst. Daarna worden alle VMDK’s gedefragmenteerd via de vmware-vdiskmanager.exe.

function Defrag-allVMDKs{
param([string]$path)
$vdiskmanager = “C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-vdiskmanager.exe”
$parameter = “-d”
$List = get-childitem $path -recurse | where {$_.extension -eq “.vmx”} |
foreach-object -process { $_.FullName } | ForEach-Object {$_ -replace “.vmx”, “.vmdk”}
ForEach($vmdk in $List)
{
echo $vmdk
& $vdiskmanager $parameter $vmdk
}
}

Via het volgende commando kun de bovenstaande function gebruiken.

Defrag-allVMDKs <drive>\<path>

Als je dit in de Shell uitvoerd ziet het er als volgt uit:

image

Advertisement

Script: Backup VMware Workstation VM’s


 

Via het onderstaande script kun je redelijk eenvoudig een backup maken van je VMware Workstation VM’s. Mocht de VM nog actief zijn, dan wordt deze “netjes” afgesloten en vervolgens gekopieerd naar een directory op een netwerk share. Dit script heb ik geschreven voor een VM die bij ons in productie draait onder VMware Workstation (deze VM heeft een seriële modem aangekoppeld). Zo wordt er elke dag via een scheduled task een backup gemaakt.

De volgende parameters moet je meegeven aan de onderstaande function backup-wsvm:

  • $vmname – de naam van de VM.
  • $vmx – pad naar het vmx bestand.
  • $vmdir – de directory waarin de VM staat.
  • $vmbackup – de directory waar de VM naar toe gekopieerd moet worden.

function backup-wsvm{
  param([string]$vmname, [string]$vmx, [string]$vmdir, [string]$vmbackup)
 
  $driveltr = “v:”
  $share = \\server\share
  $date = get-date -uformat “%m-%d-%Y”
  $vmrun = “C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmrun.exe”
  $stop = “stop”
  $start = “start”
  $soft = “soft”
  $Result = test-path -path “$vmbackup\$date\$vmname”

  if ($Result -eq $false)
  {
    net use $driveltr $share
    New-Item “$vmbackup\$date\$vmname” -type directory
        & $vmrun $stop $vmx $soft
            Copy-Item $vmdir $vmbackup\$date\ -recurse
                & $vmrun $start $vmx
                    net use $driveltr /Delete
   }
}

Daarna kun je via de volgende code een backup maken van je vm:

$vmname = “Powershell_Lab”
backup-wsvm “$vmname” “D:\vmware\$vmname\$vmname.vmx” “D:\vmware\$vmname” “V:\vmbackup”

VMware: VMware-mount


In deze post lees je hoe je via de bashshell en via de gui in Workstation een VMDK kunt mounten.

Before you begin to map a virtual disk, make sure that all virtual machines that use the disk are powered off. Also, take the following considerations into account:

Linux

Onder linux (Ubuntu) werkt het als volgt:

Maak eerst een directory aan, waar je de mount naar toe wilt verwijzen:

sudo mkdir /media/vmdk

Daarna kun je via het volgende commando de vmdk mounten:

sudo vmware-mount /path/to/vm.vmdk /media/vmdk

unmounten gaat als volgt:

sudo vmware-mount -d /media/vmdk/

Mocht het unmounten niet lukken dan kun je het forceren via het volgende commando:

sudo vmware-mount -x of -X

Windows

Start VMware Workstation.

File – Map or Disconnect Virtual Disks…

image

Daarna blader je naar de .vmdk die je wilt toevoegen en geef je de Drive letter aan.

image

nadat je op OK hebt klikt wordt de vmdk geopent.

image

Als je klaar bent kun je de vmdk ook weer unmounten via dezelfde wizard.

EMC: Celerra Virtual Appliance and VI3


image

De virtualgeek is bezig met een howto serie over het configureren van de Celerra Virtual Appliance. Deze appliance kun je impoprteren binnen VMware Workstation of ESX server. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in de volgende posts:

In de toekomst gaat EMC meer Virtual Appliances aanbieden van haar overige producten. Let wel op deze  appliances zijn alleen bedoeld voor test en studie doeleinden.

VMware heeft ook een document uitgegeven. De pdf kun je hier vinden: VMware_VI3_and_EMC_Celerra_IP.pdf

VMware: Oh Dear I Lost My Descriptor


Nicolas de Wilde stuurde mij een mailtje met de volgende tip:

Occasionally ESX VMs crash in such a way that the descriptor file of a vmdk gets lost.
If you ever need to recreate a descriptor from scratch but still have the *-flat.vmdk this little tool may come handy.
Tool asks for a flat-file – like used by ESX 3 and Workstation. It ignores the CID and uses a bogus one. Output is named "newdescriptor.vmdk" – rename as needed. Doesn’t work for disks smaller than 1 Gb at the moment.

image

http://sanbarrow.com/moa23/files/oh_dear_I_lost_my_descriptor.zip

 

bron: http://communities.vmware.com/message/1107523#1107523

VMware: Workstation 6.5.1 released


VMware just released VMware Workstation 6.5.1.

With this release of VMware Workstation, the following new features and support have been added:

  • Japanese localization — A localized version of Workstation is now available in Japanese for Windows hosts.
    Note: Technical Support services for Workstation are currently delivered in English. Japanese-speaking support engineers are available in a limited capacity during the operating hours of the local support center. For more information, see VMware local language support.
  • Smart card support for Linux guests — Smart cards are now experimentally supported with Linux guests.
  • Unity mode on Linux guests — Although support for Unity mode on Linux guests is still experimental, repainting of application windows is much improved.
  • 3-D graphics — Additional improvements have been made to improve 3-D performance on Windows XP guests.

Workstation 6.5.1 is also a maintenance bug fix release. See Resolved Issues.

 

You can download your copy here: http://www.vmware.com/download/ws/

SRM in a Box


image

 

 

 

 

 

Tomas ten Dam release his final version of the SRM in a Box document. You can grab your copy here: srm-in-a-box-final-release-the-complete-setup.

 

The last few years “disaster recovery” has become a hot topic in the IT industry. Working in a 24/7 economy demands greater availability to our computer systems. But what to do if a disaster strikes at your production site? You can have backup tapes, disks or even a mirrored storage at another site, but it can take hours or even days to start up a new production site which is available to your employees. Customers can’t be served in those days, and that will result in financial losses. VMware Site Recovery Manager makes disaster recovery easy and will save you time when a disaster happened. The big problem for a consultant or engineer is how to test and learn how SRM is working. If you want to test this, expensive hardware must be available for quite some time. You need double storage, a couple of esx servers and some hardware to host 2 domain controllers, virtual center servers and SQL servers. And what if you need a demo for a customer? You can’t have all the expensive hardware at your site for just showing how it works. I am working with VMware and Netapp most off the time lately en was thinking; maybe it is possible to build a test lab with SRM in VMware workstation. I had a Netapp simulator and VMware esx is working in Workstation 6.5 so why not give it a try. And it works! In this document I am going to describe what I did to make it work. Have fun!

VMware: VMRUN for Workstation 6.5, Server 1.x and Server 2.0


Ik kwam VMRUN tegen in een post op de site: http://itknowledgeexchange.techtarget.com/virtualization-pro/ hier stond ook een link naar het volgende document: http://www.vmware.com/pdf/vix160_vmrun_command.pdf.

Hieronder laat ik even wat opties zien:

Power on a virtual machine with VMware Workstation on a Windows host:
vmrun start "drive:\path to vmx\vm.vmx"

Power on a virtual machine with VMware Server 2.0:
vmrun -T server -h https://10.0.1.8/sdk -u root -p <pass> start "[storage1] WinXP/WinXP.vmx"

Run CMD within the VM with VMware Workstation on a Windows host:
vmrun -T ws -gu <user> -gp <pass> runProgramInGuest WinXP\WinXP.vmx -activeWindow cmd.exe

List processes in a Linux guest, and kill the process numbered 8192:
vmrun -T ws -gu <user> -gp <pass> listProcessesInGuest Ubuntu/Ubuntu.vmx
vmrun -T ws -gu <user> -gp <pass> killProcessesInGuest Ubuntu/Ubuntu.vmx 8192

List processes in a Linux guest, and kill the process numbered 8192:

vmrun -T ws -gu <user> -gp <pass> listProcessesInGuest Ubuntu/Ubuntu.vmx
vmrun -T ws -gu <user> -gp <pass> killProcessesInGuest Ubuntu/Ubuntu.vmx 8192

Best wel een krachtige tool. Toch had ik liever gezien dat VMware ook voor Workstation en Server een powershell omgeving had gemaakt. Misschien komt dit in de toekomst nog.

Bron: http://itknowledgeexchange.techtarget.com/virtualization-pro/starting-a-vmware-server-virtual-machine-with-vmrun/

Release: VMware Workstation 6.5


Ik keek net op de VMware site om Workstation 6.5 beta te downloaden en tot mijn verbazing lijkt Workstation 6.5 RTM te zijn.

image

Klik op het plaatje om naar de download site te gaan.

image

Hier vind je de release notes: http://vmware.com/support/ws65/doc/releasenotes_ws65.html

En de Guest OS guide vind je hier: http://blogs.vmware.com/guestosguide/2008/09/latest-update-2.html (thanks Duncan).