Via het onderstaande script kun je redelijk eenvoudig een backup maken van je VMware Workstation VM’s. Mocht de VM nog actief zijn, dan wordt deze “netjes” afgesloten en vervolgens gekopieerd naar een directory op een netwerk share. Dit script heb ik geschreven voor een VM die bij ons in productie draait onder VMware Workstation (deze VM heeft een seriële modem aangekoppeld). Zo wordt er elke dag via een scheduled task een backup gemaakt.

De volgende parameters moet je meegeven aan de onderstaande function backup-wsvm:

  • $vmname – de naam van de VM.
  • $vmx – pad naar het vmx bestand.
  • $vmdir – de directory waarin de VM staat.
  • $vmbackup – de directory waar de VM naar toe gekopieerd moet worden.

function backup-wsvm{
  param([string]$vmname, [string]$vmx, [string]$vmdir, [string]$vmbackup)
 
  $driveltr = “v:”
  $share = \\server\share
  $date = get-date -uformat “%m-%d-%Y”
  $vmrun = “C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmrun.exe”
  $stop = “stop”
  $start = “start”
  $soft = “soft”
  $Result = test-path -path “$vmbackup\$date\$vmname”

  if ($Result -eq $false)
  {
    net use $driveltr $share
    New-Item “$vmbackup\$date\$vmname” -type directory
        & $vmrun $stop $vmx $soft
            Copy-Item $vmdir $vmbackup\$date\ -recurse
                & $vmrun $start $vmx
                    net use $driveltr /Delete
   }
}

Daarna kun je via de volgende code een backup maken van je vm:

$vmname = “Powershell_Lab”
backup-wsvm “$vmname” “D:\vmware\$vmname\$vmname.vmx” “D:\vmware\$vmname” “V:\vmbackup”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.