Tool: Nmap for Windows


image

Soms heb je de behoefte om te kijken welke tcp/udp porten er open staan op een server. Binnen linux gaat dit eenvoudig via de tool nmap (in Ubuntu installeer je deze via sudo apt-get install nmap). Ik was benieuwd of deze tool ook voor Windows beschikbaar was.

Download eerst nmap-4.76-win32.zip en pak deze uit in bijvoorbeeld C:\Program Files\Nmap.

image

Installeer vervolgens:

 • winpcap-nmap-4.02.exe (Mocht je Wireshark geïnstalleerd hebben dan kun je deze stap overslaan).
 • vcredist_x86.exe
 • en als laatste voeg je nmap_performance.reg toe aan het register.

Daarna kun je een portscan uitvoeren door naar het commandprompt te gaan en het volgende commando uit te voeren:

nmap ip-adres

image

Zo kun je heel eenvoudig kijken welke porten er open staan op de server.

Via het commando: nmap -sS 1.1.1.* –p3389 kun je alle pc’s / servers zoeken die de port 3389 open hebben staan.

Meer info over nmap vind je hier: http://nmap.org/ en op de volgende site vind je allerlei tutorials: http://www.nmap-tutorial.com/ en nog een pagina met een quickstart guide: http://blog.fourthirty.org/?p=112

How To: Ubuntu in a Windows Domain


In deze “How To” lees je hoe eenvoudig het is geworden om een Ubuntu 8.04 machine in een Windows domain toe te voegen.

Als eerste dien je likewise-open te installeren en te configureren. Dit gaat als volgt:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install likewise-open
 • sudo domainjoin-cli join ubuntu.lnx.lab Administrator
  fqdn                             Administrator account binnen AD.image
 • sudo update-rc.d likewise-open defaults
  image
 • sudo /etc/init.d/likewise-open start
 • sudo reboot -n

Nadat de linux machine opnieuw is opgestart kun je inloggen met Domain\Userid

image

Je kunt in de Terminal nog even via het commando whoami nakijken of alles klopt:

image

Als je nu op de Domain Controller in de Active Directory kijkt, zie je de linux doos in de Computers container staan:

image

Bron: http://bobbyallen.wordpress.com/2008/05/23/how-to-join-ubuntu-804-to-windows-active-directory-domain/

Release: Openfiler 2.3


image

Feature Summary

Openfiler includes support for volume-based partitioning, iSCSI (target and initiator), scheduled snapshots, resource quota, and a single unified interface for share management which makes allocating shares for various network file-system protocols a breeze.

The following are just some of the features currently available (unless indicated otherwise) in Openfiler.

 • Powerful block storage virtualization
  • Full iSCSI target support, with support for virtual iSCSI targets for optimal division of storage
  • Extensive volume and physical storage management support
  • Support for large block devices
  • Full software RAID management support
  • Support for multiple volume groups for optimal storage allocation
  • Online volume size and overlying filesystem expansion
  • Point-in-time snapshots support with scheduling
  • Volume usage reporting
  • Synchronous / asynchronous volume migration & replication (manual setup necessary currently)
  • iSCSI initiator (manual setup necessary currently)
 • Extensive share management features
  • Support for multiple shares per volume
  • Multi-level share directory tree
  • Multi-group based access control on a per-share basis
  • Multi-host/network based access control on a per-share basis
  • Per-share service activation (NFS, SMB/CIFS, HTTP/WebDAV, FTP with read/write controls)
  • Support for auto-created SMB home directories
  • Support for SMB/CIFS “shadow copy” feature for snapshot volumes
  • Support for public/guest shares
 • Accounts management
  • Authentication using Pluggable Authentication Modules, configured from the web-interface
  • NIS, LDAP, Hesiod, Active Directory (native and mixed modes), NT4 domain controller
  • Guest/public account support
 • Quota / resource allocation
  • Per-volume group-quota management for space and files
  • Per-volume user-quota management for space and files
  • Per-volume guest-quota management for space and files
  • User and group templates support for quota allocation
 • Other features
  • UPS management support
  • Built-in SSH client Java applet
 • Full industry-standard protocol suite
  • CIFS/SMB support for Microsoft Windows-based clients
  • NFSv3 support for all UNIX clients with support for ACL protocol extensions
  • NFSv4 support (testing)
  • FTP support
  • WebDAV and HTTP 1.1 support
  • Linux distribution back-end for any other customizations

Download de VA of ISO hier: http://www.openfiler.com/community/download

How To: Install Ubuntu 8.04.1 Jeos and WordPress


 image

Mocht je nog geen idee hebben wat Ubuntu Jeos inhoud, dan kun je hier meer informatie vinden. Via deze hyperlink kom je ook op de download pagina uit.

 1. Maak vervolgens een nieuwe VM aan in bijvoorbeeld VMware Workstation.
 2. Voor de installatie van Ubuntu Jeos 8.04.1 uit.
 3. Na de installatie kun je gelijk even kijken of het systeem up to date is via het commando
  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
 4. Om het beheer vanaf afstand via ssh mogelijk te maken, kun je openssh-server installeren.
  sudo apt-get install openssh-server
 5. voor de installatie van de VMware Tools dien je twee te installeren:
  sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`

  Voor heb compileren van de VMware Tools heb je de psmisc package nodig.
  sudo apt-get install psmisc

 6. VMware tools installeren
  mount /dev/cdrom
  cd /media/cdrom
  cp VMwareTools-xxxx.i386.tar.gz /tmp   
  cd /tmp
  tar zxf VMwareTools-xxxx.i386.tar.gz
  cd vmware-tools-distrib
  sudo ./vmware-install.pl
 7. De volgende stap is de LAMP (Linux Apache MySQL PHP) server installeren
  sudo tasksel install lamp-server
 8. Na de instalaltie van de LAMP server  moet de MySQL server nog even geconfigureerd worden.

  Via het onderstaande commando schakel je het root account in
  mysql -u root -p

  Daarna kun je alvast een databasse aanmaken
  create database wordpress;

 9. Om tekstbestanden te kunnen editen kun je Nano installeren
  sudo apt-get install nano
 10. Om bestanden te downloaden via het console heb je WGET nodig.
  sudo apt-get install wget
 11. Om het beheer van MySQL wat te vereenvoudigen maak ik gebruik van PhpMyAdmin.
  sudo apt-get install phpmyadmin
 12. Nu gaan we over tot de installatie van WordPress.

  Navigeer naar /var/www/

  Download nu de laatste versie van WordPress
  sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

  pak deze uit via
  tar zxf latest.tar.gz

  Pas nu de wp-config.php aan

  cp wp-config-sample.php wp-config.php
  nano wp-config.php
  en vul je database gegevens in.

  Nu kun je via de browser WordPress installeren.

 13. Mocht je grootte bestanden willen plaatsen op je blog of bijvoorbeeld je oude importeren dan kom je waarschijnlijk boven de 2MB limit van php. Dit kun als volgt aanpassen:

  nano /etc/php5/apache2/php.ini

  pas nu de volgende parameter aan:
  upload_max_filesize = 10M

 14. Om bestanden zoals plaatjes te kunnen uploaden moet je map aanmaken

  md /var/www/wordpress/wp-content/uploads

  Daarna nog even de rechten goedzetten.
  chmod -R 777 /var/www/wordpress/wp-content

bron: http://www.fireflake.com/tech/2008/07/28/virtual-ubuntu-804-jeos-lamp-server/

VMware: How to determine the VMware-tool version on Linux


Via het onderstaande commando kun je de vmware-tools versie achterhalen op een Linux distrobutie zonder GUI.

grep buildNr /usr/bin/vmware-config-tools.pl

Dit commando geeft de volgende output:

image

 

Bron: http://communities.vmware.com/thread/29389

Ubuntu: RDP Client Settings


Sinds kort werk ik met Ubuntu als primaire OS. Dit gaat tot nu toe vrij aardig.  Binnen Ubuntu kun je op de twee manieren via het RDP verbinding maken. Deze twee leg ik hier even kort uit.

Via de Gui

Via Applications – Internet – Terminal Server Client.

Hier wil ik nog even twee opties uitlichten. De Display tab. Hier kun je Operate in full screen mode goed gebruiken.

Screenshot-Terminal Server Client-2

En bij Performance kun je Attach to console goed gebruiken.

Screenshot-Terminal Server Client-1

Via de Terminal

Dit alles kan natuurlijk ook via de Terminal.

Open de Terminal en voer het volgende commando uit:

rdesktop -u:Administrator -f -0 -5 servername

rdesktop is de client

-u de username, in dit geval de Administrator (je zou met -p ook een password kunnen meegeven).

-f staat voor fullscreen

-0 (0 <=> null )  staat voor attach console

-5 staat voor RDP v5

servername is de server waarnaar je connect

Meer commandline parameters kun je vinden door in de terminal alleen rdesktop uit te voeren,