Backup Exec: Snapshot provider error (0x8007000E): Ran out of mem


Sinds ik SP2 op de SQL server had geïnstalleerd, kreeg ik de onderstaande foutmelding in mijn Backup Exec log file.

Click an error below to locate it in the job log


Backup- SQL1 
AOFO: Initialization failure on:
\\SQL\Shadow?Copy?Components.
Advanced Open File Option used: Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).

Snapshot provider error (0x8007000E): Ran out of memoryCheck the Windows Event Viewer for details.

Dit probleem kun je oplossen door de hotfix te bestellen die vermeldt word in het volgende KB document: KB940239

VMware: VMotion Info in Excel 2007


Open een nieuw werkblad. Klik op ‘Gegevens’ gevolgd door ‘Van andere bronnen – Van SQL Server’

image

Voer de naam in van de SQL server en eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord.

image

Selecteer de tabel ‘VPX_EVENT

image

Als laatste sla je het gegevensbestand op.

image

Nu moet je inloggen op de VC database.

image

En daarna word de informatie naar binnen getrokken. Dit is nogal wat, zeker als je VC server al een tijdje draait.

image

De informatie waar we naar op zoek zijn, is de VMotion informatie. Die kun je als volgt vinden:

Open ‘Tekstfilters – Bevat…’

image

Geef nu het zoekwoord: ‘migrate’ op.

image

Daarna word er een selectie uitgevoerd en zie je alleen nog de rijen die van toepassing zijn.

image

Via de knop ‘Alles vernieuwen’ of Ctrl + Alt + F5 kun je de lijst vernieuwen.

image

VMware: VMotion Info


In deze post lees je hoe je informatie uit de VC database kunt halen d.m.v. een query. Het gaat dan in het bijzonder om het aantal VMotion taken die gestart zijn. Je kunt dan na gaan hoe vaak een VM wordt gevmotioned via een handmatige taak of via DRS.

De volgende query kun je loslaten op VC database:

SELECT vpx_event.event_type, vpx_event.vm_name, vpx_event.create_time from vpx_event where event_type like ‘%migrate%’
SELECT distinct(vpx_event.event_type) from vpx_event order by event_type

 

De volgende informatie komt dan terug uit de query:

Query_VC_VMotionInfo 

Het gaat dan om de volgende event_types:

  • vim.event.VmMigratedEvent (handmatige VMotion)
  • vim.event.DrsVmMigratedEvent (VMotion via DRS)

 

Meer informatie vind je in het volgende Topic op VMUG.nl gestart door Gabrie.