VMware: Collecting troubleshooting information


VMware heeft het document met  ID10003749 bijgewerkt. In dit document vind je een overzicht van de verschillende VMware producten. Als je op een product klikt krijg je een nieuwe document met daarin de stappen die je moet ondernemen om de juiste informatie voor VMware Support te verzamelen.

Klik op het plaatje om naar het document te gaan:

image

Advertisement

VMware: New releases


VMware heeft weer nieuwe versie vrijgegeven van Workstation, ACE en VMware Server.

  • Added new releases for Workstation 5.5.7 and 6.0.4, ACE 1.0.6 and 2.0.4, and VMware Server 1.0.6.
  • Added support for Windows Vista Service Pack 1 on Workstation 6.0.4, ACE 2.0.4, Visual Studio Integrated Virtual Debugger, and Eclipse Integrated Virtual Debugger. Also modified Workstation support for Visual Studio and Eclipse integrated virtual debuggers. See “Windows Vista” on page 33.
  • http://www.vmware.com/pdf/GuestOS_guide.pdf
  •  

    Je kunt de software hier downloaden: