Script: Defrag all Local VMDK’s.


powerShellIcon

De volgende function zoekt eerst alle *.VMX bestanden op en vervangt daarna de extentie *.VMX naar *.VMDK. Deze *.VMDK bestanden worden in de $List geplaatst. Daarna worden alle VMDK’s gedefragmenteerd via de vmware-vdiskmanager.exe.

function Defrag-allVMDKs{
param([string]$path)
$vdiskmanager = “C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-vdiskmanager.exe”
$parameter = “-d”
$List = get-childitem $path -recurse | where {$_.extension -eq “.vmx”} |
foreach-object -process { $_.FullName } | ForEach-Object {$_ -replace “.vmx”, “.vmdk”}
ForEach($vmdk in $List)
{
echo $vmdk
& $vdiskmanager $parameter $vmdk
}
}

Via het volgende commando kun de bovenstaande function gebruiken.

Defrag-allVMDKs <drive>\<path>

Als je dit in de Shell uitvoerd ziet het er als volgt uit:

image

Advertisement