EventID: 213 LicenseService


Het kan zijn dat je de volgende error krijgt in de eventvwr.msc.

image

Na wat googlen kwam ik het volgende KB artikel tegen: KB296681 In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt herstellen.

Stap 1: open Active Directory Sites and Services en selecteer vervolgens de site waar de server zich bevind. Klik daarna op Licensing Site Settings.

image

In dit geval was de Computer en het Domain invalid. Deze heb ik aangepast en na de eerst volgende replicatie mag de foutmelding niet meer voor mogen komen.

image