Event ID: 7001 VSS


image

After extending a VMDK file from a Windows file server. The following Event ID entered the Application log:

image

In the print screen above, you see a VSSVolumeGUID. You can check with the vssadmin command which volumes are active.

Open a command prompt en run the commando: vssadmin list volumes

image

As you can see in the previous print screen, the volume \\?\Volume{df695619-3a35-11de-a195-806e6f6e6963}\ doesn’t exist anymore.

So how can I remove this error? The solution is simple, open the Scheduled Tasks folder in the Control Panel and remove the ShadowCopyVolume task with the VSSVolumeGUID that doesn’t exist anymore.

image

Source: KB833779

Advertisement

Citrix: Event ID 1116 – AddPrinter() failed


 

Since a couple of days, I got the following error in my event logs when a user wants to connect to a local printer at home.

image

Citrix released a couple of documents about this issue.

I have tried all the solutions described in the CTX documents, but the only solution, what works for me was changing the Log On account of the service to the Local system account.

image

After restarting the Citrix Print Manager Service, everything works fine again :-S

Event ID 1003: Error Code 00000019, parameter1 00000020


Vandaag klapte er een Citrix Terminal server uit ons farm met een BSOD als gevolg. Na een herstart van de server vond ik de onderstaande eventlog entry:

image

Nadat de server opnieuw was opgestart kwam er ook een melding, dat er een mini-dump was aangemaakt. Deze wilde ik gaan debuggen en kwam toen uit op de volgende site: http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx

Op de pagina staan ook de download links voor de debug tools. Je kunt ze ook hier vinden:

Nadat je de software hebt geïnstalleerd, open  een commandprompt en blader naar de onderstaande directory:

C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)>

Voer daarna het volgende commando uit:

windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386
-z C:\dump11112008_1150\Mini111108-01.dmp achter de –z optie zet je het pad naar je dmp file.

Het volgende scherm word gestart:

image

Even later zie je de Bugcheck Analysis:

image

Uit CTX115626 haal ik de volgende quote:

This hotfix rollup pack also contains all fixes included in Hotfix Rollup Pack 1, Hotfix Rollup Pack 2 , plus the following fixes that shipped since the release of Hotfix Rollup Pack 2:

  1. Servers might experience a fatal exception on vdtw30.dll.

    [From PSE450R02W2K3001][#170153]

Dat word dus Hotfix Rollup pack 3 installeren. Nu hopen dat dit zonder al te grote gevolgen blijft.

EventID: 213 LicenseService


Het kan zijn dat je de volgende error krijgt in de eventvwr.msc.

image

Na wat googlen kwam ik het volgende KB artikel tegen: KB296681 In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt herstellen.

Stap 1: open Active Directory Sites and Services en selecteer vervolgens de site waar de server zich bevind. Klik daarna op Licensing Site Settings.

image

In dit geval was de Computer en het Domain invalid. Deze heb ik aangepast en na de eerst volgende replicatie mag de foutmelding niet meer voor mogen komen.

image

Citrix: Licensing error EventID 1028


Ik starte vandaag een oude VM op en wilde verbinding maken naar de Citrix omgeving. Dit lukte niet. Ik kreeg de onderstaande error.

License_Error

De volgende EventID werd in de eventlog weggeschreven op de terminal/citrix server.

eventid1028

De oplossing voor dit probleem was het verwijderen van de MSLicensing key. Dit doe je via Regedit op de client en blader dan naar de key: HKLM\SOFTWARE\Microsoft en verwijder de key MSLicensing.

 License_Error_regedit

De oplossing kwam van Super Pippo op het Citrix forum: http://support.citrix.com/forums

Meer informatie over TSServer Licensing vind je in het volgende KB document: KB823313

EventID: 50 MrxSMB


Update 7 sept 2007: dit is helaas niet de oplossing voor onze omgeving.

Ik kwam deze KB tegen op de Microsoft site: KB325487

 

Het kan voorkomen dat je de onderstaande event melding krijgt. Ik kreeg deze net zoals mijn collega ICT-Freak Jimmy op de Citrix / Terminal Servers.

eventid50mrxsmb

Volgens deze website http://www.myitforum.com/ is de oplossing eenvoudig.

Standaard staat de WINS instelling zoals het onderstaande plaatje

defaultnetbiossettings

Als je dit aanpast zoals in het onderstaande plaatje, zou de melding niet meer mogen voorkomen.

mrxsmb_netbiossettings

bron: http://www.myitforum.com/

EventID 50: TermDD


Het kan gebeuren dat als je via de Remote Desktop Client een verbinding wilt maken naar een Windows Server, de volgende event id optreedt op de desbetreffende server.

Op het onderstaande plaatje zie je de foutmelding.

eventid50

De oplossing die ik gevonden heb staat beschreven in KB323497.

Open regedit op de server blader naar de key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters. en verwijder hier de volgende waarden:

  • Certificate
  • X509 Certificate
  • X509 Certificate ID

Daarna dient de server opnieuw opgestart te worden.

EventID: 1202 SCECLI


De laatste tijd kreeg ik nogal vaak de volgende melding in de eventvwr op een Domain Controller.

eventid1202scecli.gif

De oplossing was redelijk eenvoudig. KB260715 geeft als oorzaak het hernoemen van het Admin account met daarbij het gebruik van een bestaand account in het domein. Dit was bij ons het geval. Ik heb de policy aangepast zodat het account een andere naam krijgt.

eventid1202scecli1a.gif