Citrix: cutildll.dll is missing


Tijdens de unattended setup van Citrix Presentation Server 4.5 en de daarbij behorende consoles kreeg ik de melding dat de cutildll.dll niet meer aanwezig was. Door deze via script of handmatig te kopieren werkte het unattended script weer.

Het kopieer commando gaat als volgt:

Copy "C:\Program Files\Citrix\System32\cutildll.dll" "C:\Windows\System32\cutildll.dll" /Y

Hieronder vind je een quote uit artikel het citrix artike CTX102501:

Resolution

If cutildll.dll is found to be missing from %systemroot%\system32, copy the cutildll.dll that corresponds to the version of MetaFrame XP currently installed to the system32 directory.

Unattended: Lotus Notes 6.5.x


Voordat je verder kunt gaan met het aanpassen van de Lotus Notes 6.5.4. nl.MSI heb je Orca nodig.

Download Orca hier: http://www.technipages.com/

Open de MSI in Orca.

Pas vervolgens de volgende waardes aan on de Property table

  • DATADIR
  • PROGDIR
  • NTMULTIDIR (Als je op een Citrix / Terminal server gaat installeren)

lotusnotesunattended

Daarna sla je het MSI bestand op.

Vervolgens kun je het silent installeren via MSIEXEC /I “installdir\Lotus Notes 6.5.4 nl.MSI” /Qn

How To: Unattended Windows installation DVD


Mijn collega ICT Freak Jimmy had een unattended DVD gemaakt voor Windows XP SP2 met daarop diverse software wat automatisch geïnstalleerd word. Dat laatste deed hij via batch script. Ik wil dit eigenlijk wat mooier doen en kwam uit op het RunOnceEx principe. Meer informatie hier over vindt je hier http://unattended.msfn.org/

In deze how to laat ik zien hoe je een unattended DVD maakt die automatisch software installeerd, Registry keys aanpast en vervolgens alles opschoont.

Zodra je klaar bent ziet het er als volgt uit

unattendediso1

Deze how to is geïnspireerd door de website http://unattended.msfn.org/.

Continue reading

Unattended: BackupExec 10d Remote Agent


In de map C:\Program Files\VERITAS\Backup Exec\NT\Agents\RANT32 op de Backup Exec server staan de benodigde installatie bestanden. Deze kopieer je naar je installatie directory.

In de installatie directory vindt je de onderstaande cmd files.

  • setupaa.cmd de standaard Remote Agent
  • setupafo.cmd de Remote Agent met de Advanced Open File Option

In het setupaa.cmd bestand vindt je het volgende commando: @start /wait setup /RANT32: -s

In het setupafo.cmd bestand vindt je het volgende commando: @start /wait setup /AOFO: -s

Zie deze technote 258982 voor meer informatie.

Unattended: Symantec Antivirus 10


Kopieer de bestanden uit de volgende map \\SAVSERVER\VPHOME\CLT-INST\WIN32 naar je installatie directory. Vervolgens kun je via het volgende commando de antvirus geïnstalleerd.

MSIEXEC /I installdir\Symantec\sav10\Symantec-AntiVirus.msi ADDLOCAL=SAVMain,SAVUI,SAVHelp,QClient NETWORKTYPE=1 INSTALLSERVER=0 SERVERNAME=SAVSERVER ENABLEAUTOPROTECT=1 REBOOT=ReallySuppress ALLUSERS=TRUE /Qn

Let op dat de variable SERVERNAME= gevuld wordt met je eigen SAVServer.

Unattended: Windows Server 2003 Extra’s


De volgende extra’s gaan we installeren via een unattended script.

De volgende drie moet je eerst uitpakken naar bijvoorbeeld D:\. Dit kun je doen met het gratis te verkrijgen 7zip.

Daarna kun je met de volgende commando’s de software installeren:

  • MSIEXEC /I D:\adminpak\adminpak.msi /Qn
  • MSIEXEC /I D:\suptools\suptools.msi /Qn
  • MSIEXEC /I D:\rktools\rktools.msi /Qn
  • MSIEXEC /I D:\gpmc\gpmc.msi /Qn

Zoals je kunt zien is het niet zo moeilijk om Microsoft software unattended te installeren.

Unattended: Adobe Acrobat Reader 8.1


Download de laatste versie van Adobe Reader hier: http://www.adobe.com/

Vervolgens extract je het setup bestand naar de map D:\apps. Dit doe jemet het volgende commando:

AdbeRdr810_nl_NL.exe /S -nos_nd -nos_ne -nos_o”D:\apps”

Nadat het uitpakken klaar is zie je de volgende bestanden

adobereadermsi

Nu je de AcroRead.msi tot je beschikking hebt, kun je deze via het volgende commando silent installeren

msiexec /i “AcroRead.msi” /qb EULA_ACCEPT=YES REBOOT=”ReallySuppress”

Thanx Jimmy voor de tip Hot