VMware: Create script for VC & VUM Databases


Voor het installeren van VirtualCenter 2.5 heb je een twee tal databases nodig. Een voor VC en een voor VUM. Ik werd gek van dat geklik binnen de SQL Server Management Studio. Voor dit proces heb ik nu een SQL script gemaakt. Dit script heb ik getest in SQL 2005.

Het onderstaande script maakt het volgende aan:

 • Database met de naam VC
 • Database met de naam VUM
 • User met de naam VCUSER, wachtwoord vmware
 • User met de naam VUMUSER, wachtwoord vmware
 • De beide Users krijgen de db_owner role en de sysadmin role.

CREATE DATABASE VC;
GO
CREATE LOGIN [VCUSER] WITH PASSWORD=’vmware’, DEFAULT_DATABASE=[VC], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO

USE VC
GO
EXEC sp_grantdbaccess ‘VCUSER’
GO
EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘VCUSER’
GO
EXEC sp_addsrvrolemember ‘VCUSER’, ‘sysadmin’
GO

CREATE DATABASE VUM;
GO
CREATE LOGIN [VUMUSER] WITH PASSWORD=’vmware’, DEFAULT_DATABASE=[VUM], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO

USE VUM
GO
EXEC sp_grantdbaccess ‘VUMUSER’
GO
EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘VUMUSER’
GO
EXEC sp_addsrvrolemember ‘VUMUSER’, ‘sysadmin’
GO

[/code]

Dit script kun je binnen de SQL Server Management Studio uitvoeren en na een F5 voor een refresh zie je de nieuwe databases en de nieuwe users.

Backup Exec: Snapshot provider error (0x8007000E): Ran out of mem


Sinds ik SP2 op de SQL server had geïnstalleerd, kreeg ik de onderstaande foutmelding in mijn Backup Exec log file.

Click an error below to locate it in the job log


Backup- SQL1 
AOFO: Initialization failure on:
\\SQL\Shadow?Copy?Components.
Advanced Open File Option used: Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).

Snapshot provider error (0x8007000E): Ran out of memoryCheck the Windows Event Viewer for details.

Dit probleem kun je oplossen door de hotfix te bestellen die vermeldt word in het volgende KB document: KB940239

VMware: VMotion Info in Excel 2007


Open een nieuw werkblad. Klik op ‘Gegevens’ gevolgd door ‘Van andere bronnen – Van SQL Server’

image

Voer de naam in van de SQL server en eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord.

image

Selecteer de tabel ‘VPX_EVENT

image

Als laatste sla je het gegevensbestand op.

image

Nu moet je inloggen op de VC database.

image

En daarna word de informatie naar binnen getrokken. Dit is nogal wat, zeker als je VC server al een tijdje draait.

image

De informatie waar we naar op zoek zijn, is de VMotion informatie. Die kun je als volgt vinden:

Open ‘Tekstfilters – Bevat…’

image

Geef nu het zoekwoord: ‘migrate’ op.

image

Daarna word er een selectie uitgevoerd en zie je alleen nog de rijen die van toepassing zijn.

image

Via de knop ‘Alles vernieuwen’ of Ctrl + Alt + F5 kun je de lijst vernieuwen.

image

VMware: VMotion Info


In deze post lees je hoe je informatie uit de VC database kunt halen d.m.v. een query. Het gaat dan in het bijzonder om het aantal VMotion taken die gestart zijn. Je kunt dan na gaan hoe vaak een VM wordt gevmotioned via een handmatige taak of via DRS.

De volgende query kun je loslaten op VC database:

SELECT vpx_event.event_type, vpx_event.vm_name, vpx_event.create_time from vpx_event where event_type like ‘%migrate%’
SELECT distinct(vpx_event.event_type) from vpx_event order by event_type

 

De volgende informatie komt dan terug uit de query:

Query_VC_VMotionInfo 

Het gaat dan om de volgende event_types:

 • vim.event.VmMigratedEvent (handmatige VMotion)
 • vim.event.DrsVmMigratedEvent (VMotion via DRS)

 

Meer informatie vind je in het volgende Topic op VMUG.nl gestart door Gabrie.

VMware: The DB user entered does not have the required permissions


Bij het vers installeren van VirtualCenter 2.5 kreeg ik bij het configureren de volgende foutmelding:

image

Dit kwam omdat ik bij de gebruiker in SQL 2000 geen ‘Server Roles’ had toegevoegd. De volgende Roles heb je nodig voor een succesvolle installatie:

 • System Administrators
 • Server Administrators
 • Database Creators (ik weet niet zeker of deze erbij moet, dit heb ik voor de zekerheid gedaan).

sql_rechten

Meer informatie over het installeren / upgraden van je VC Database vind je hier:

VM ID: 1003346

VM ID: 1003610

Microsoft: Infrastructure Planning and Design


 

 
Overview

Infrastructure Planning and Design guides share a common structure, including:

 • Definition of the technical decision flow through the planning process.
 • Listing of decisions to be made and the commonly available options and considerations.
 • Relating the decisions and options to the business in terms of cost, complexity, and other characteristics.
 • Framing decisions in terms of additional questions to the business to ensure a comprehensive alignment with the appropriate business landscape.

These guides complement product documentation by focusing on infrastructure design options.
Each guide leads the reader through critical infrastructure design decisions, in the appropriate order, evaluating the available options for each decision against its impact on critical characteristics of the infrastructure. The IPD Series highlights when service and infrastructure goals should be validated with the organization and provides additional questions that should be asked of service stakeholders and decision makers.
IPD consists of the following downloadable packages:

 • Infrastructure Planning and Design Series Introduction
 • Selecting the Right Virtualization Technology
 • Microsoft SoftGrid Application Virtualization
 • Windows Server Virtualization (for Windows Server 2008 Hyper-V and Virtual Server 2005 R2 SP1)
 • New! Windows Deployment Services
 • New! Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
 • New! Windows Server 2008 Terminal Services

The guides are available as individual downloads or as a single all-in-one package.
Send questions or feedback to us directly at SATfdbk@microsoft.com

 
System Requirements
 • Supported Operating Systems: Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP
 • These download files work with the following Office programs:
  • Microsoft Office Word 2007 (.docx)
  • Microsoft Office Word 2003 (.doc)
  • A Word viewer such as Word Viewer 2003.

Instructions

 1. To start the download, select a file from the list of Files in this Download on this page.
 2. Save the .zip file to your preferred location on your computer.

 
Additional Information

Solution Accelerators are free, scenario-based guides and automations designed to help IT professionals who are proactively planning, deploying, and operating IT systems using Microsoft products and technologies. Solution Accelerator scenarios focus on security and compliance, management and infrastructure, and communication and collaboration.
More Information about the Solution Accelerator Notifications Newsletter
Register to receive the Solution Accelerator Notifications newsletter so that you can stay informed about new Solution Accelerator releases and updates. The newsletter covers such areas of interest as:

 • Communication and Collaboration
 • Security, Data Protection, and Recovery
 • Deployment
 • Operations and Management

You may also receive invitations to participate in accelerator development via beta programs and customer surveys. Solution Accelerator Notifications is currently available in English only.

 

You can download the documents over here: http://www.microsoft.com/downloads/