VMware: Set VMware TimeSync option with the VI Toolkit


Ik was vandaag even met Gabrie van Zanten (http://www.gabesvirtualworld.com/) aan het brainstormen over het aanpassen van de Time synchronization optie, binnen de VMware Tools via de VI Toolkit.

image

Dit is uiteindelijk gelukt (met een beetje hulp van Niket en LucD http://communities.vmware.com/message/1106816).

Je kunt het script op twee manieren gebruiken:

Het aan of uitzetten van deze optie op alle VM’s kan via het onderstaande script.

$vCenter = ”

Connect-VIServer $vCenter

[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("vmware.vim")

$vmConfigSpec = New-Object VMware.Vim.VirtualMachineConfigSpec
$vmConfigSpec.Tools = New-Object VMware.Vim.ToolsConfigInfo
$vmConfigSpec.Tools.SyncTimeWithHost = $True (or $False if you want to disable it)

Get-VM | % { (Get-View $_.ID).ReconfigVM($vmConfigSpec)} # For al VMs

Disconnect-VIServer -Confirm:$False

 

Wil je dit op een specifieke VM uitvoeren dan gebruik je de volgende Get-VM regel:

Get-VM -Name $vmname | % { (Get-View $_.ID).ReconfigVM($vmConfigSpec)} # VM with name vmname.

Je moet alleen dan wel de variable $vmname aanmaken.

Via het volgende commando kun je de actie controleren.

Get-VM | Get-View | %{Write-Host $_.Name $_.Config.Tools.syncTimeWithHost}
Advertisement