Printers: Slow Print Spooling


image Tijdens het afdrukken van een bulkopdracht (3000 pagina’s) ging de printserver onderuit. Dit kwam omdat de printerdriver ingesteld stond op spool print documents so program finishes printing faster. Deze optie zorgde ervoor dat een printjob van 1000 pagina’s een spoolfile genereerde van 2,17GB, zo’n 2MB per pagina.

Verder was er het probleem dat de PCL5 driver niet  goed met gekleurde plaatjes overweg kon. Zodra er een brief met een gekleurd logo afgedrukt werd, was de kwaliteit van het logo om te huilen.

Beide problemen heb ik opgelost door als eerste de PCL6 driver te laden. Dit loste het plaatjes probleem op. Daarna ook nog de optie: Print directly to the printer aangezet. Dit resulteerde in een spoolfile van 19,3MB i.pv. 2,17GB. Het spoolen van een opdracht duurde nu nog geen 10 minuten.

Xerox_Bulprinter_slow

Meer informatie over PCL in het algemeen vind je hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/PCL en http://en.wikipedia.org/wiki/Page_description_language.

Meer informatie over PCL5 & PCL6: http://en.wikipedia.org/wiki/Printer_Command_Language