Ik kwam laatst tot de ontdekking dat mijn performance data van VI3 niet meer werd bijgewerkt.

Dit kan twee oorzaken hebben:

  • Tijdsynchronisatie loopt niet goed.
  • VC2 is bijgewerkt van VC 1.4 waarbij de database op SQL draait.

Tijdsynchronisatie:

Eerst bespreek ik de oplossing voor het tijdsynchronisatie probleem.

Ik kijk bijna elke dag op de website www.vmug.nl hier was toevallig een topic gestart met dezelfde error: Performance data is currently not available for this entity. In dit topic kwam men tot de conclusie dat het aan de tijdsynchronisatie lag. Na wat troubleshooten op mijn test omgeving kwam ik tot de volgende resultaten. Zorg er als eerste voor dat je “Regional

Settings” binnen Windows goed staan.

Vervolgens ga je de ntp settings na kijken in het Service Console van VMware ESX. Om de instellingen van de NTP service binnen VMware esx na te kijken voer je onderstaande commando’s in op het Service Console.

ntpdate -u 192.168.123.1

zorgt ervoor dat de tijd gesynchroniseerd wordt met de ntp service van Windows 2003 in dit geval mijn DC.

ntpq -p laat een query los op de ntp server.

cat /etc/sysconfig/clock laat de clock instellingen zien

/sbin/hwclock –systohc

synchroniseerd de clock met de hardware clock van de server.

Windows 2003 NTP instellingen: w32time.zip In de bovenstaande zip file staat een registrykey waarin de ntp instellingen voor Windows 2003 ingesteld worden op een externe NTP server.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config] “AnnounceFlags”=dword:00000005 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters] “NtpServer”=”ntp0.nl.uu.net,0x1” “Type”=”NTP”

Vmware KB artikelen:1339: Installing and Configuring NTP on VMware ESX Server 1436: Adjusting ESX Server Time Zone Nederlandse NTP server: NtpZeroNlUuNet

How to configure an authoritative time server: Windows 2003: KB816042 Windows XP: KB314054 Windows 2000: KB216734 Basiswerking van de Windows Time-service: KB224799 Meer info over het NTP protocol: http://ntp.isc.org/bin/view/Main/WebHome

VC2 upgrade vanaf VC 1.4 op een SQL database (kan ook MSDE zijn):

Hier is een eenvoudige oplossing voor:

Stop de VirtualCenter Server service.

Open de Query analyzer van MS Sql 2000. Voer de onderstaande query uit:

UPDATE VPX_SEQUENCESET ID = (SELECT MAX(id) FROM vpx_sample)WHERE NAME = ‘VPX_SAMPLE_SEQ’

Zie onderstaande scherm.

Start de VirtualCenter Server service op en nu zul je zien dat de performance data geladen kan worden.

Het officiele VMware document:

Doc ID: 6579181

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.