Ubuntu: DHCP Release and Renew


Via het commando: sudo dhclient -r release je het huidige ip-adres

image

Via het commando sudo dhclient vraag je weer een nieuw ip-adres aan.

image

Advertisement