VI Toolkit: Check VMware Configuration with Powershell


 

Hugo heeft het weer geflikt. Deze keer heeft hij een script gemaakt die alle ESX Servers vergelijkt en daar een mooi rapportje van maakt.

This Powershell script generates an overview of any items that are not available to every ESX server in a VMware cluster. These items might prevent your vm’s being vmotioned by DRS or restarted by HA. Pretty serious business, I’d say!

The items involved are:
1. datastores
2. LUNs (important when using Raw Device Mappings)
3. port groups

The output is a nicely formatted HTML page showing not only which items are misconfigured, but also where the are available and where they are absent.

Hieronder zie je een screenshot van de output:image

Het script kun je hier vinden: http://www.peetersonline.nl/index.php/vmware/check-vmware-configuration-with-powershell/

Advertisement

Script: Backup VMware Workstation VM’s


 

Via het onderstaande script kun je redelijk eenvoudig een backup maken van je VMware Workstation VM’s. Mocht de VM nog actief zijn, dan wordt deze “netjes” afgesloten en vervolgens gekopieerd naar een directory op een netwerk share. Dit script heb ik geschreven voor een VM die bij ons in productie draait onder VMware Workstation (deze VM heeft een seriële modem aangekoppeld). Zo wordt er elke dag via een scheduled task een backup gemaakt.

De volgende parameters moet je meegeven aan de onderstaande function backup-wsvm:

  • $vmname – de naam van de VM.
  • $vmx – pad naar het vmx bestand.
  • $vmdir – de directory waarin de VM staat.
  • $vmbackup – de directory waar de VM naar toe gekopieerd moet worden.

function backup-wsvm{
  param([string]$vmname, [string]$vmx, [string]$vmdir, [string]$vmbackup)
 
  $driveltr = “v:”
  $share = \\server\share
  $date = get-date -uformat “%m-%d-%Y”
  $vmrun = “C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmrun.exe”
  $stop = “stop”
  $start = “start”
  $soft = “soft”
  $Result = test-path -path “$vmbackup\$date\$vmname”

  if ($Result -eq $false)
  {
    net use $driveltr $share
    New-Item “$vmbackup\$date\$vmname” -type directory
        & $vmrun $stop $vmx $soft
            Copy-Item $vmdir $vmbackup\$date\ -recurse
                & $vmrun $start $vmx
                    net use $driveltr /Delete
   }
}

Daarna kun je via de volgende code een backup maken van je vm:

$vmname = “Powershell_Lab”
backup-wsvm “$vmname” “D:\vmware\$vmname\$vmname.vmx” “D:\vmware\$vmname” “V:\vmbackup”

Script: Powershell script for changing the AD Home Dir and Drive


image 

Stel je bent midden in een migratie naar een andere fileserver of naar bijvoorbeeld een NetApp filer. Daarnaast wil je ook alle Home directory’s migreren. Dit houdt in dat je ook de Active Directory moet aanpassen.  Dit kun je op verschillende manieren doen. Ik heb gekozen om eens te kijken naar de Quest ActiveRoles addin voor Powershell en dat bleek behoorlijk krachtig te zij, zoals je kunt zien in het onderstaande scriptje:

image

Voordat je dit script kunt gebruiken heb je een PC nodig die lid is van het domain, PowerShell en de Quest AD cmd-lets geïnstalleerd heeft. Daarna kun je het script als volgt uitvoeren:

PS Scriptdir> .\Change_Home_Dir_drive.ps1

image

Daarna kun je in de Active Directory nakijken of het script succesvol heeft gelopen.

image

Script: Removehba.sh updated


image

Bouke Groenescheij van www.jume.nl heeft een update van zijn removehba script online gezet. Met dit script kun je in een handomdraai op een linux distro een ESX cd zo aanpassen dat je tijdens de installatie van een ESX server de HBA’s niet hoeft los te koppelen.

"So I went ahead and made some changes to the script which pulls apart the extra files, edits them and repacks it all up in one go…

Thanks to both of you for your work. I’ve been using my updated install media now for http deployments for a while without any issues. Its a great install process not having to worry about the san being disconnected. using the nework boot iso and a kickstart file, I can have a host rebuilt in under 15mins. That includes a reboot and configuring all my networks, hp agents & tweaks etc."

De download vind je hier: http://www.jume.nl

How to: Save Space with VCB backups


Ik heb de test gedraaid op een VM met de volgende configuratie. Deze VM was voorzien van Windows XP, VMware tools en een aantal standaard tools als Adobe Reader enz. zijn geïnstalleerd.image

Toen ik aan het internet aan het afstruinen was naar VCB informatie kwam ik de volgende post tegen op Duncan Epping van www.yellow-bricks.com zijn blog: vmware-consolidated-backup-and-deleted-files daar staat het volgende beschreven:

I re-wrote a vbs script, which was originally created by Doug Knox for defragmenting local disks to include zeroing out for every local disk in the server. The script uses the Sysinternals tool Sdelete, download it and copy it to c:\windows\system32\. It defragments the disk and than writes zero’s on all unused space.

Het gaat om het volgende script:

sdelfrag.vbs:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim fso, d, dc
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set dc = fso.Drives
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\Sysinternals\", 0, "REG_SZ"
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\Sysinternals\SDelete\", 0, "REG_SZ"
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\Sysinternals\SDelete\EulaAccepted", 1, "REG_DWORD"
For Each d in dc
If d.DriveType = 2 Then
Return = WshShell.Run("defrag " & d & " -f", 1, TRUE)'
Return = WshShell.Run("sdelete -c " & d, 1, TRUE)
End If
Next
Set WshShell = Nothing

Zodra je het script start wordt eerst de partitie gedefragmenteerd:

image

Daarja gaat SDelete er nog overheen.

image

Hieronder zie je de resultaten van de VCB backup:

Het linkerplaatje is de backup zonder eerst het sdelfrag.vbs script te hebben uitgevoerd. Rechts zie je een VCB backup na het uitvoeren van het sdelfrag.vbs script.

image

Zoals je ziet scheelt het 1,8 GB aan schijfruimte en kopieer actie. Dit is nog maar een test met een kleine XP VM met een VMDK van 8GB.