VMware: Set VMware TimeSync option with the VI Toolkit


Ik was vandaag even met Gabrie van Zanten (http://www.gabesvirtualworld.com/) aan het brainstormen over het aanpassen van de Time synchronization optie, binnen de VMware Tools via de VI Toolkit.

image

Dit is uiteindelijk gelukt (met een beetje hulp van Niket en LucD http://communities.vmware.com/message/1106816).

Je kunt het script op twee manieren gebruiken:

Het aan of uitzetten van deze optie op alle VM’s kan via het onderstaande script.

$vCenter = ”

Connect-VIServer $vCenter

[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("vmware.vim")

$vmConfigSpec = New-Object VMware.Vim.VirtualMachineConfigSpec
$vmConfigSpec.Tools = New-Object VMware.Vim.ToolsConfigInfo
$vmConfigSpec.Tools.SyncTimeWithHost = $True (or $False if you want to disable it)

Get-VM | % { (Get-View $_.ID).ReconfigVM($vmConfigSpec)} # For al VMs

Disconnect-VIServer -Confirm:$False

 

Wil je dit op een specifieke VM uitvoeren dan gebruik je de volgende Get-VM regel:

Get-VM -Name $vmname | % { (Get-View $_.ID).ReconfigVM($vmConfigSpec)} # VM with name vmname.

Je moet alleen dan wel de variable $vmname aanmaken.

Via het volgende commando kun je de actie controleren.

Get-VM | Get-View | %{Write-Host $_.Name $_.Config.Tools.syncTimeWithHost}

Script: Set-VMVideoAccLevel


Hugo Peeters van www.peetersonline.nl heeft een powershell script gemaakt voor het instellen van de video hardware acceleration level. Zoals je weet staat dit bij een standaard installatie van Windows Server 2003 (en ook andere versies) standaard op none.

image

Via het script van Hugo kun je in een keer deze setting aanpassen op alle VM’s (Windows 2003 servers en deze moeten wel aan staan). Zie de onderstaande quote van Hugo:

I have created a simple, fire-and-forget script that sets the Hardware Video Acceleration Level for all your (Windows Server 2003 and Powered On) VM’s to Full. This way you can always enjoy smooth mouse movements when working in the console!

Het script kun je hier downloaden: http://www.peetersonline.nl/index.php/vmware/setting-video-hardware-acceleration-level/

VI Toolkit: Set VMware Tools Upgrade Policy


 

Tijdens het googlen naar informatie over de VI Toolkit kwam ik het onderstaande script tegen.

Connect-VIServer <VirtualCenterServer>
# NAME: set-VMautoUpdate.ps1
# AUTHOR: angoletti1 / LucD
# SOURCE: http://communities.vmware.com/message/937094#937094

[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("vmware.vim")

$vmConfigSpec = New-Object VMware.Vim.VirtualMachineConfigSpec
$vmConfigSpec.Tools = New-Object VMware.Vim.ToolsConfigInfo
$vmConfigSpec.Tools.ToolsUpgradePolicy = "UpgradeAtPowerCycle"

Get-VM | % { (Get-View $_.ID).ReconfigVM($vmConfigSpec)}

 

Via dit script kun je in één keer alle VM’s aanpassen.

Bron: http://www.blkmtn.org/the-value-of-digging-through-an-SDK

VI Toolkit: Create an Overview Of All cmdlets


 

Het volgende commando genereerd een html file met daarina een overzicht van alle VI cmdlets.

Get-Command -PSSnapin VMware.VimAutomation.Core | ConvertTo-Html –Property CommandType,Name,Definition -title "VIToolkit" > D:\vitoolkit_cmdlets.html

Voer deze code wel  uit als een oneliner!

 

Het volgende overzicht wordt gegenereerd:

image

Nu heb je in een oogopslag een overzicht van alle cmdlets.

VI-Toolkit: Start VM’s within a Resource Pool script.


Ik ben sinds kort bezig met het bestuderen van Powershell en dan vooral met de VI-Toolkit. In mijn lab omgeving thuis maak ik bepaalde omgevingen binnen een resource pool. Ik heb bijvoorbeeld een Server 2003 lab waarin een klein Windows 2003 domain draait. Omdat ik nogal wat verschillende labs heb, maak ik voor elk lab een aparte Recource Pool aan. Om het starten van zo’n lab te versimpelen heb ik het onderstaande script gemaakt.

image

In het eerste blok van het script wordt er verbinding gemaakt met de VC Server. Via de cmd-let

Connect-VIServer de variable $hostname word gevuld d.m.v. een vraag. Dit geld ook voor de variable $rp.

Nadat de variabelen zijn gevuld en er verbinding is gemaakt met de VC Server wordt het laatste blok uitgevoerd. 

 

Als je dit script uitvoert vraagt hij om de volgende input:

What host do you want to connect to?: w2003vc (voer hier de naam van je virtualcenter server in).

Enter Resource Pool: srv2003 (voer hier de naam van de resource pool in).

Vervolgens worden alle VM’s die in de resource pool srv2003 zitten opgestart.

image

In VirtualCenter zie je ook het e.e.a. starten:

image

Om dit script te kunnen gebruiken als Shutdown script verander je de volgende regel:

{Start-VM | $vm} in {Shutdown-VMGuest | $vm} (Deze optie werkt alleen als de VMware Tools actief zijn. Je kunt ook Stop-VM gebruiken om de VM uit te zetten).

VMware: Set Soft Power Off The Easy Way


 

Normaal moet je uren lang klikken om de Power Controls van al je VMs aan te passen. Dit kun je ook via Powershell doen. Hugo Peeters heeft daar een blogpost over gemaakt http://www.peetersonline.nl/index.php/vmware/set-softpoweroff/. Hoe je dit script kunt gebruiken lees je in deze post.

 

Download Set-SoftPowerOff en sla het bijvoorbeeld op als set-softPoweroff.ps1

Start de VI Toolkit

en run het script . “D:\scripts\set-softPoweroff.ps1” Nu wordt de functie Set-Poweroff in het geheugen geladen en kunnen we het gebruiken.

Maak nu in de VI Toolkit verbinding met je VC server

Connect-VIServer “vcserver”

De volgende stap is de VMs laden

$MyVMs = Get-VM

Nu kun je in een keer alle VMs aanpassen met het volgende commando:

Set-SoftPowerOff $MyVMs

En nu even controleren of de actie is gelukt. Open de properties van de VM en ga naar de tabblad Options.

Zoals je ziet  is de shutdown optie aangepast naar Shut Down Guest:

image

Excellent (VI) Powershell Scripts


Hugo Peeters van http://www.peetersonline.nl heeft denk ik een van de beste blogs over VMware en Powershell.

Hier een paar voorbeelden van een aantal van zijn scripts:

Voor meer scripts en zeer nuttige powershell informatie verwijs ik naar zijn blog: http://www.peetersonline.nl

Hugo, ga gerust zo door 😉

VMware: VI Toolkit (for Windows) 1.0 Update 1


VMware heeft update 1 van de VI Toolkit vrijgegeven. Hieronder zie je een quote van de blogpost op vmware.com:

Some users had reported slowness when using the Get-VM cmdlet. The reason turned out to be an odd quirk in querying some types of network adapters, so many people weren’t affected at all. On the other hand, if you were affected, it was pretty annoying. To address this we’ve released Update 1 of our toolkit. If you’ve had trouble with Get-VM, download it things will go a lot smoother. One user reported that his queries went from more than 5 minutes to just over 10 seconds — a world of difference!

This is the only change we made to the toolkit, so don’t expect lots of new functionality when you download, you’ll have to wait a bit longer for that. If you haven’t had any trouble with 1.0 it’s perfectly fine to keep using it until the next release.

 

Download update 1 hier: http://vmware.com/go/powershell

Bron: http://blogs.vmware.com/vipowershell/2008/09/vi-toolkit-for.html

VMware: esx-configure Powershell script


As part of a larger project I’ve been working on a set of scripts which configure a freshly-installed ESX (or ESXi) system into Virtual Center (after first attempting to remove previous VC state and clean state from the host). Currently they follow a typical post-boot configuration pattern:

 1. Set ESX password
 2. Add to Virtual Center cluster
 3. Configure Virtual Switches
 4. Configure Port Groups
 5. Add NFS partitions
 6. Add iSCSI partitions
 7. Configure NTP
 8. Configure VMotion

Before trying, modify esx-master.ps1 and esx-profile.ps1 to local conditions (or your password will be set to “CHANGEME”).
Command: esx-autoconfigure.ps1 “hostname|ip-address”

 

check out zijn post op http://communities.vmware.com/thread/161304

 

Bron: http://www.yellow-bricks.com/2008/09/02/esx-vs-esxi/

VMware: VI Toolkit Presentations


Ik kwam de volgende twee presentaties tegen op http://www.slideshare.net. Klik op het plaatje om naar de presentatie te gaan.

De presentatie van Carter Shanklin bevat de volgende onderwerpen:

 • What is the VI Toolkit (for Windows)
 • The top 3 ways your life gets easier with the toolkit
 • Interactive demos
 • Resources to help you use the toolkit
 • How to get the toolkit

image

 

De presentatie van Hal Rottenberg bevat de volgende onderwerpen:

 • Introduction
 • Feature overview
 • Demo 1: new providers
 • New Cmdlets
 • Demo 2: “wiki deploy”
 • Demo 3: Creating a VM
 • Demo 4: Access VI SDK
 • image