VMware: Snapshot Information in vCenter


 image

Hugo Peeters heeft een powershell script gemaakt welke het aantal snapshots laat zien in een custom field binnen vCenter.

Although I spend quite some time in the Powershell Command Line Interface, the main tool for managing the Virtual Infrastructure remains the VI Client. So wouldn’t it be great if we could somehow show the results of our Powershell VI Toolkit scripts inside the VI Client?
Well, we can! Let’s take a closer look at Custom Fields / Custom Attributes.
If you select either a VMHost (ESX Server) or a VM in the VI Client and open the Summary tab, you will see the Annotations section in the bottom left. When you click Edit, I’m sure you have used the Notes section to enter Descriptions. But have you ever used the Attributes section? Here you can manually add and remove custom attributes and their values. Go ahead and create one. Then select a cluster or datacenter and click the Hosts or Virtual Machines tab. You will notice you can display your custom attribute in this table view, just like all the other properties of your VMs / Hosts. Pretty sweet!
image

Voor meer info zie Hugo zijn post: http://www.peetersonline.nl/index.php/vmware/add-snapshot-information-to-the-vi-client-using-powershell/

Advertisement

VMware: Service Console Memory


Als je ESX 3.x standaard installeerd krijgt het Service Console 272 MB geheugen.

image

Via fdisk –l  kun je de partitie informatie opvragen. Zoals je ziet heeft deze ESX server een Swap partitie van 1600MB. 

image

Standaard is de Swap partitie 544MB (2*272mb van het Service Console).  Mocht de swap partitie inderdaad “maar” 544mb groot zijn, dan kun je het geheugen van het Service Console niet verhogen. Hoe je dit verder kan oplossen lees je hier: http://communities.vmware.com/message/685697#685697

Je kunt het gehugen van het Service Console op twee manieren aanpassen, via de de VIC of via de commandline.

Via de VIC

klik op properties.

image

Voer daarna de juiste waarde in (800MB is de max):

image

 

Vanaf het Service Console

Via het onderstaande commando kun je opvragen hoeveel geheugen er voor het Service Console geconfigureerd is.

[root@esxserver root]# cat /etc/vmware/esx.conf | grep -i "memSize"
/boot/memSize = "272"

Als je dit wilt ophogen naar 800MB kun je dat doen via het commando:

vmware-vim-cmd hostsvc/memoryinfo 838860800 (http://communities.vmware.com/thread/173359)

Daarna even kijken of de settings is doorgevoerd.

[root@esxserver root]# cat /etc/vmware/esx.conf | grep -i "memSize"
/boot/memSize = "800"

 

Via de VI Toolkit:

$consoleMemMb = 800
Get-VMHost | Get-View | %{(Get-View -Id $_.ConfigManager.MemoryManager).ReconfigureServiceConsoleReservation($consoleMemMb*1mb)}
Thanks to LucD: http://communities.vmware.com/

De bovenstaande code past de setting aan op al je ESX servers in je VirtualCenter.

image

En in de VIC kun je zien dat de settings is aangepast en een herstart nodig is.

image

VMware: Missing Consolidation Button


  

 

Het kan zijn dat je in VirtualCenter 2.5.x geen beschikking hebt tot de Consolidation button. Na wat zoeken in de communities kwam ik de post van kjb007 tegen. Deze oplossing werkt als volgt:

Open c:\Documents and Settings\All Users\Application data\VMware\VMware VirtualCenter\vpxd.cfg in Wordpad. Verwijder daarna de geselecteerde tekst en sla het bestand op.

image

De volgende stap is het Installeren van de CapacityPlanner.exe. Deze vind je hier:

<cdrom>\vpx\CapacityPlanner.exe

Na de installatie herstart je de VirtualCenter server.

Zodra deze weer opgestart is op je services.msc en kijk je of de VMware Capacity Planner Service is gestart.

image

Als deze service gestart is kun je de VIC openen. Als het goed is heb je nu weer de beschikking over de Consolidation button.

image

VMware: SRM in a Box


image

Tomas ten Dam heeft een blogpost gemaakt over een SRM in a Box setup met VMware Workstation, ESX, vCenter en Netapp. Deze blogpost vind je hier: http://tendam.wordpress.com/2008/11/09/srm-in-a-box-configured/

Joep Piscaer heeft ook een blogpost gemaakt over SRM in a Box alleen dan niet met een NetApp storage appliance maar een Lefthand VSA storage appliance. Ook is deze post meer een “How To” met een uitgebreide uitleg over deze setup. Je kunt de post hier vinden: http://www.virtuallifestyle.nl/2008/11/vmware-site-recovery-manager-with-lefthand-vsa/

VMware: Extend the OS disk the easy way (ExtPart.exe)


ExtPart.exe kun je hier downloaden: http://support.dell.com/support/downloads/

Start de ExtPart.exe op en pak de bestanden uit naar de default directory.

In deze post voeg ik 2GB toe aan de VM.

image

Even wachten totdat de taak klaar is.

image

Nu wordt het tijd om naar de tool ExtPart.exe te kijken.

Via het commando: ExtPart.exe /? krijg je de volgende output:

C:\dell\ExtPart>extpart /?

ExtPart – Utility to extend basic disks (Build 1.0.4)
(c) Dell Computer Corporation 2003

Usage: extpart [volume size]
volume  – volume to expand. eg. f:, g: etc. (only basic volumes)
size    – size in megabytes to expand the volume

Return codes for script mode
(If parameters are not specified extpart will run in interactive mode)
0       – Success
1       – Parameter error. size parameter is invalid
2       – Invalid volume or failed to connect to volume
3       – Invalid volume type or failed to get volume properties
4       – Requested size is invalid or volume expansion operation failed
5       – Unable to retrieve volume properties after expansion completed
6       – Invalid size requested for expansion (minimum value is 8 MB)

Oké nu we weten hoe het commando werkt voeren we het volgende commando uit:

ExtPart.exe C: 2048 (je moet de waarde in MB’s opgeven)

C:\dell\ExtPart>extpart.exe C: 2048

ExtPart – Utility to extend basic disks (Build 1.0.4)
(c) Dell Computer Corporation 2003

Current volume size     : 8181 MB (8578934272 bytes)
Current partition size  : 8181 MB (8578934784 bytes)

New volume size         : 10228 MB (10725732352 bytes)

De opdracht lijkt succesvol maar we kijken het nog even na binnen Windows:

image

De credits gaan naar drexciya die deze tool tipte op het vmug forum: http://www.vmug.nl

VMware: Failed to install the VirtualCenter Agent service.


 

Na de upgrade naar VirtualCenter 2.5 u3 kreeg ik de volgende error op één van mijn ESX servers:

image

In mijn geval was de volgende oplossing voldoende:

  1. Login to ESX Server via ssh client as root user
  2. cd /tmp
  3. mkdir vmware-root

Meer informatie en andere oplossingen voor deze foutmelding kun je hier vinden: ttp://www.vmwarewolf.com/failed-to-install-the-virtualcenter-agent-service/

VI-Toolkit: Start VM’s within a Resource Pool script.


Ik ben sinds kort bezig met het bestuderen van Powershell en dan vooral met de VI-Toolkit. In mijn lab omgeving thuis maak ik bepaalde omgevingen binnen een resource pool. Ik heb bijvoorbeeld een Server 2003 lab waarin een klein Windows 2003 domain draait. Omdat ik nogal wat verschillende labs heb, maak ik voor elk lab een aparte Recource Pool aan. Om het starten van zo’n lab te versimpelen heb ik het onderstaande script gemaakt.

image

In het eerste blok van het script wordt er verbinding gemaakt met de VC Server. Via de cmd-let

Connect-VIServer de variable $hostname word gevuld d.m.v. een vraag. Dit geld ook voor de variable $rp.

Nadat de variabelen zijn gevuld en er verbinding is gemaakt met de VC Server wordt het laatste blok uitgevoerd. 

 

Als je dit script uitvoert vraagt hij om de volgende input:

What host do you want to connect to?: w2003vc (voer hier de naam van je virtualcenter server in).

Enter Resource Pool: srv2003 (voer hier de naam van de resource pool in).

Vervolgens worden alle VM’s die in de resource pool srv2003 zitten opgestart.

image

In VirtualCenter zie je ook het e.e.a. starten:

image

Om dit script te kunnen gebruiken als Shutdown script verander je de volgende regel:

{Start-VM | $vm} in {Shutdown-VMGuest | $vm} (Deze optie werkt alleen als de VMware Tools actief zijn. Je kunt ook Stop-VM gebruiken om de VM uit te zetten).

VMware: KB articles


 

In deze post som ik een aantal handige KB artikelen op.

KB1003956 Verifying the health of an operating system

KB340 VMware Tools Installation Instructions

KB84217 Troubleshooting cloning problems

KB1006559 Checking for disk corruption on the destination server after using VMware Converter

KB1006859 Troubleshooting file, volume, and disk access problems during conversion

KB1002607 How to Move Databases Between Computers Running SQL Server

KB1003746 Virtual machine hardware versions

VKernel: SearchMyVM


image

Zoals de meeste Bloggers heb ik ook een e-mail gehad van VKernel met de aankondiging van hun nieuwe appliance SearchMyVM.

SearchMyVM instantly deploys exactly like each one of VKernel’s virtual appliances. With a “Google-like” search interface, you can find virtual machines, hosts, clusters, storage, resource pools, files, snapshots, VMware tools, applications and configuration information. Over 75 different types of attributes are fully indexed and available for you to search.

Please download the SearchMyVM Beta today and give it a try. I’m personally looking forward to your feedback.

In de rest van deze post lees je hoe je de appliance importeerd via de geweldige OVF standaard.

Log in op je VirtualCenter server. Ga naar File – Virtual Appliance – Import.

image

Voer in het volgende scherm de URL in van de OVF. Daarna loop je de wizard verder door.

image

Zodra je de wizard hebt doorgelopen word de OVF file ingelezen.

image

Nadat de import klaar is start je de VM op. Nu moet je alleen nog de NTP server configureren, de timezone goedzetten en het ip-adres wat van je DHCP server komt onthouden.

Open daarna je browser en voer het ip-adres van de appliance in.

De volgende stap is het toevoegen van je VirtualCenter Server of je ESX Server. Ik probeerde dit op naam (FQDN) te doen maar dat werkte nog niet goed. Toen ik het op ip-adres deed ging het prima.

image

Nadat de VC of ESX server is toegevoegd, word de inhoud ingelezen in de appliance.

image

Zodra alle data is ingelezen kun je een query starten. Dit kun je doen via de Query builder:

image

Of je doet het als volgt: VM:<VMNaam>

image

Ik denk dat deze appliance zeker wel nuttig kan zijn in een omgeving met honderden VM’s. Zo kun je d.m.v. een snelle query snel zien waar de VM staat.