Als je ESX 3.x standaard installeerd krijgt het Service Console 272 MB geheugen.

image

Via fdisk –l  kun je de partitie informatie opvragen. Zoals je ziet heeft deze ESX server een Swap partitie van 1600MB. 

image

Standaard is de Swap partitie 544MB (2*272mb van het Service Console).  Mocht de swap partitie inderdaad “maar” 544mb groot zijn, dan kun je het geheugen van het Service Console niet verhogen. Hoe je dit verder kan oplossen lees je hier: http://communities.vmware.com/message/685697#685697

Je kunt het gehugen van het Service Console op twee manieren aanpassen, via de de VIC of via de commandline.

Via de VIC

klik op properties.

image

Voer daarna de juiste waarde in (800MB is de max):

image

 

Vanaf het Service Console

Via het onderstaande commando kun je opvragen hoeveel geheugen er voor het Service Console geconfigureerd is.

[root@esxserver root]# cat /etc/vmware/esx.conf | grep -i "memSize"
/boot/memSize = "272"

Als je dit wilt ophogen naar 800MB kun je dat doen via het commando:

vmware-vim-cmd hostsvc/memoryinfo 838860800 (http://communities.vmware.com/thread/173359)

Daarna even kijken of de settings is doorgevoerd.

[root@esxserver root]# cat /etc/vmware/esx.conf | grep -i "memSize"
/boot/memSize = "800"

 

Via de VI Toolkit:

$consoleMemMb = 800
Get-VMHost | Get-View | %{(Get-View -Id $_.ConfigManager.MemoryManager).ReconfigureServiceConsoleReservation($consoleMemMb*1mb)}
Thanks to LucD: http://communities.vmware.com/

De bovenstaande code past de setting aan op al je ESX servers in je VirtualCenter.

image

En in de VIC kun je zien dat de settings is aangepast en een herstart nodig is.

image

Advertisement

2 thoughts on “VMware: Service Console Memory

  1. Just look at vmstat and verify that swapping is not occurring. If it is, then raise the amount of memory available to the Management Appliance.

    otherwise don’t 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.