VMware: Install VMware Tools within Linux


De mannen van de website http://www.howtoforge.com/ hebben een how to gemaakt over het installeren van de VMware Tools binnen een Linux VM.

De volgede Linux varianten worden behandeld:

 • Ubuntu 7.04
 • Fedora 7
 • PCLinuxOS 2007 
 • Debian Etch

Lees het complete artikel hier: http://www.howtoforge.com/vmware_tools_on_linux

Advertisement

VMware: Auto update the VMware Tools in Workstation 6


Vandaag is er een nieuwe versie van VMware Workstation uitgekomen. Deze kun je hier downloaden: http://www.vmware.com/download/ws/

nadat ik deze had geïnstalleerd en een Windows XP VM had opgestart, kreeg ik het onderstaande VMware Tools icoon te zien.

autoupdatevmtoolsws6

Nadat ik dubbel op het icoon had geklikt verscheen het onderstaande scherm. Hier klik je op Upgrade om door te gaan.

autoupdatevmtoolsws6_1

Voordat de VMware Tools setup daadwerkelijk begint met installeren moet je wel aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • De Virtual CD-Rom drive moet geconnect zijn. Is dat niet het geval dan start de setup niet.

Nadat je aan de voorwaarde hebt voldaan, krijg je het onderstaande scherm en zodra je hier op Yes klikt worden de VMware Tools bijgwerkt.

autoupdatevmtoolsws6_2

VMware: Open Source VMware Tools


openVMwareTools

VMware heeft de source code van de VMware Tools vrijgegeven aan de open source community.

Hier een quote van de website:

With the Open Virtual Machine Tools project, we are hoping to solve this and other related problems. The tools are currently composed of kernel modules for Linux and user-space programs for all VMware supported Unix-like guest operating systems. They provide several useful functions like:

 • File transfer between a host and guest
 • Improved memory management and network performance under virtualization
 • General mechanisms and protocols for communication between host and guests and from guest to guest

Meer info vind je hier http://open-vm-tools.sourceforge.net/

bron: http://www.ntpro.nl/blog/

How To: Migrate from VMware ESX 2.5.x to VMware VI3


Omdat ik zelf bezig ben met het migreren van VMware ESX 2.5.4 naar VI3, dacht ik dat het wel handig was om mijn stappen plan te posten.

Stappenplan

 1. Inventarisatie maken van de huidige omgeving.
 2. Een back-up maken van de oude VC 1.x Server.
 3. De VC 1.x Server deïnstalleren.
 4. VC 2.0.2 installeren en configureren.
 5. Back-up maken van alle VM’s.
 6. Server / SAN hardware bijwerken met de nieuwe firmware en bios updates.
 7. Een ESX 3.0.1. server opbouwen die beschikking heeft over een VMFS3 lun.
 8. Binnen alle Windows VM’s alle partities defragmenteren.
 9. De VM’s clonen of via DMotion overzetten naar een ESX 3.0.1 server met een VMFS3 lun.
 10. De Virtuele Hardware van de VM’s upgraden naar VI3.
 11. VMware Tools upgraden op de bijgewerkte VM’s
 12. De overige ESX Servers opnieuw installeren met ESX 3.0.1. (bijvoorbeeld via UDA).
 13. De “nieuw” geïnstalleerde ESX Server configureren in VirtualCenter
 14. De overige VMFS2 Luns upgraden naar VMFS3.
 15. De configuratie van de ESX3 Servers nalopen aan de hand van je inventarisatie van stap 1.
 16. De VMs terug clonen of via VMotion terug plaatsen.
 17. De verschillende logfiles binnen de VI3 omgeving nakijken.

Het stappenplan zal ik nu nader beschrijven. Tevens vindt je zo nu een dan een verwijzing naar een andere blogpost.

Continue reading “How To: Migrate from VMware ESX 2.5.x to VMware VI3”

How to: Install VMware tools on the UDA VA


fedoracore5

In deze post lees je hoe je de VMware Tools installeerd in de UDA virtual Appliance die gebasseerd is op Fedora Core 5.

De voorbereiding:

De Kernel bijwerken:

voordat je de kernel kunt bijwerken dient de uda vm een werkende internet verbinding te hebben. Ik heb het geïnstalleerd zonder proxy server. Zodra je internet hebt binnen de VM kunnen we beginnen.

uname -a

yum update kernel kernel-devel

reboot -n

GCC installeren:

yum install gcc

CD-Rom drive toegoegen aan de UDA VM:

installvmwaretools_uda1

VMware Tools installeren

Start de installatie van de VMware Tools via het menu: VM – Install VMware Tools.

installvmwaretools_uda

Vervolgens moet je de CD-Rom mounten. Weet je niet welk device je CD-Rom speler heeft meegekregen, dan kun je dit achterhalen met het volgende commando: dmesg | grep “CD” als het goed is krijg je de onderstaande uitkomst:

hda: VMware Virtual IDE CDROM Drive, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Nu je het devicenaam weet (hda), kun je de CD-Rom mounten met de volgende commando’s:

mkdir -p /media/cdrom

mount /dev/hda /media/cdrom

Nu de CD-Rom gemount is kan het installatie bestand gekopieerd worden naar de /tmp directory

cp /media/cdrom/VMwareTools-6.0.0-45731.tar.gz /tmp

Daarna pak je het tar.gz bestand uit

cd /tmp

tar zxvf VMwareTools-6.0.0-45731.tar.gz

En als laatste stap installeren we de VMware tools

cd vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

Nadat je een paar keer enter hebt gegeven is de installatie klaar. Ik zou voor de zekerheid nog even de VM herstarten. Dit doe je met het volgende commando

reboot -n