How To: Disable the Information bar for some processes.


De volgende bar kan opkomen als je een html file opent vanaf je lokale hardeschijf.

image

Dit kun je via de volgende registry file aanpassen:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMainFeatureControlFEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN]
@=””
“explorer.exe”=dword:00000000
“msimn.exe”=dword:00000000
“iexplore.exe”=dword:00000000
“wmplayer.exe”=dword:00000000

Mocht je het bovenstaande verhaal weer willen terugdraaien, dan voer je de volgende key in:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMainFeatureControlFEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN]
@=””
“explorer.exe”=dword:00000001
“msimn.exe”=dword:00000001
“iexplore.exe”=dword:00000001
“wmplayer.exe”=dword:00000001

 

Bron: http://forums.techguy.org/tech-tips-tricks/365594-disable-ie-information-bar.html

Error: RTHDCPL.EXE


Na het opnieuw installeren van mijn Windows XP installatie verscheen na de reboot de volgende melding.

RTHDCPL_error

Zodra je security update KB925902 hebt geïnstalleerd kan de bovenstaande error optreden.

Install this update to resolve an issue where certain third-party applications may not start, and you receive an error message: “Illegal System DLL Relocation” after you install security update KB925902 (MS07-017). After you install this item, you may have to restart your computer.

De hotfix kun je hier downloaden: KB935448

Printing: Garbage


printer

Bij het printen vanuit een bepaalde applicatie, kwam het onderstaande uit de printer rollen. Ik zou het knap vinden als iemand dit kan ontcijferen, de gebruiker in kwestie kon dit niet.

printing_garbage_1

Ik ben dus opzoek gegaan naar een oplossing en dat is het volgende geworden.

Open de Printing Preferences van de printer. Klik daarna op het tabblad Geavanceerd.

printing_garbage_2

Vervolgens pas je de optie “Downloadoptie voor True Type-fonts” aan naar “Downloaden als bitmap”. Daarna moet de gebruiker de printer opnieuw toevoegen. Vervolgens zou het printen weer normaal moeten verlopen.

Internet Explorer: Default Search Engine


In deze post vind je een aantal registry tweaks voor de Internet Explorer Search Engine.

ie7kbsearchprovider

 

Google als default Search Engine

Kopieer de onderstaande tekst in notepad en sla deze op als ie7googlesearch.reg.

Windows Registry Editor Version 5.00

;Add Google as a Search Engine
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{A5816146-54D7-4DEF-B045-53B0E67878FD}]
“DisplayName”=”Google”

;Add Google as a Search Engine
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{A5816146-54D7-4DEF-B045-53B0E67878FD}]
“URL”=”
http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}”

;Add Google as a Search Engine
; Export your own Key here as it may be different
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections]
“SavedLegacySettings”=hex:3c,00,00,00,c1,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,
00,00,a0,7b,ae,ef,9e,48,c6,01,01,00,00,00,02,00,00,00,c0,a8,01,66,00,00,00,00,00,00,00,00,6f,00,6f,0
0,74,00,25,00,5c,00,54,00,45,00,4d,00,50,00,00,00,44,00,3b,00,2e,00,56,00,42,00,53,00,3b,00,2e,00,56
,00,42,00,45,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,45,00,3b,00,2e,00,57,00,53,00,46,00,
3b,00,2e,00,57,00,53,00,48,00,00,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,57,00,62,00,65,0
0,6d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,

;Make Google DEfault Search Engine
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
“DefaultScope”=”{A5816146-54D7-4DEF-B045-53B0E67878FD}”

;Phishing Filter Automatic
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter]
“Enabled”=dword:00000002

; Export your own Key here as it may be different
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections]
“SavedLegacySettings”=hex:3c,00,00,00,c4,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,
00,00,a0,7b,ae,ef,9e,48,c6,01,01,00,00,00,02,00,00,00,c0,a8,01,66,00,00,00,00,00,00,00,00,6f,00,6f,0
0,74,00,25,00,5c,00,54,00,45,00,4d,00,50,00,00,00,44,00,3b,00,2e,00,56,00,42,00,53,00,3b,00,2e,00,56
,00,42,00,45,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,45,00,3b,00,2e,00,57,00,53,00,46,00,
3b,00,2e,00,57,00,53,00,48,00,00,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,57,00,62,00,65,0
0,6d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,

Importeer daarna de ie7googlesearch.reg en de default search is aangepast naar google.

Let op! dit is een current user setting. Dit dien je dus voor alle users via een script of iets dergelijks uit te voeren.

Search Engine voor het zoeken naar KB artikelen van MS

Kopieer de onderstaande tekst in notepad en sla deze op als ie7kbsearch.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

; add search MS Knowledgebase by KB number (just type the number in the search box)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\MSKBnumber]
“DisplayName”=”MS KB number”
“URL”=”
http://support.microsoft.com/?kbid={SearchTerms}”

;add search MS knowledgebase by string (type the string in the search box)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\MSKBString]
“DisplayName”=”MS KB String”
“URL”=”http://support.microsoft.com/search/default.aspx?query={SearchTerms}”

Importeer daarna de  ie7kbsearch.reg en de KB search engine word aangemaakt.

Let op! dit is een current user setting. Dit dien je dus voor alle users via een script of iets dergelijks uit te voeren.

Error Joining Domain: The Endpoint format is invalid.


Ik had een VM binnen VMware Workstation opgebouwd. Deze heb ik daarna via de VMware Converter overgezet naar mijn ESX omgeving met het vinkje: Install VMware Tools.

Door deze optie treed er een fout op binnen de VMWare Tools waardoor ik de volgende foutmelding kreeg bij het Joinen van het domein.

joindomain error

De oplossing vond ik op de blog van david hochstaetter. Het is vrij simpel. De VMWare Tools deïnstalleren. De VM opnieuw opstarten. Toevoegen aan het domein. Vervolgens de VM weer opnieuw opstarten. En als laatste installeer je de VMware Tools weer.

Tool: BGInfo


Met BGInfo kun je een achtergrond creëren met daarop systeem informatie. Zoals het plaatje hier beneden weergeeft.

bginfo

Zo kun je in een opslag zien hoe de Server of PC heet wat het IP-adres etc. is.

Meer informatie en de download vind je hier: http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/bginfo.mspx

Voor problemen en vragen kun je terecht in dit forum: http://forum.sysinternals.com/forum_topics.asp?FID=5

Script: Add Computer to Workgroup or DomainConst JOIN_DOMAIN             = 1
Const ACCT_CREATE             = 2
Const ACCT_DELETE             = 4
Const WIN9X_UPGRADE           = 16
Const DOMAIN_JOIN_IF_JOINED   = 32
Const JOIN_UNSECURE           = 64
Const MACHINE_PASSWORD_PASSED = 128
Const DEFERRED_SPN_SET        = 256
Const INSTALL_INVOCATION      = 262144

strDomain   = "FABRIKAM"
strPassword = "ls4k5ywA"
strUser     = "shenalan"
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
strComputer = objNetwork.ComputerName

Set objComputer = _
GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=Impersonate}!\\\\" & _
strComputer & "\\root\\cimv2:Win32_ComputerSystem.Name='" _
& strComputer & "'")
ReturnValue = objComputer.JoinDomainOrWorkGroup(strDomain, _
strPassword, _
strDomain & "\\" & strUser, _
NULL, _
JOIN_DOMAIN + ACCT_CREATE)

Bron: http://msdn.microsoft.com/