Internet Explorer: Default Search Engine


In deze post vind je een aantal registry tweaks voor de Internet Explorer Search Engine.

ie7kbsearchprovider

 

Google als default Search Engine

Kopieer de onderstaande tekst in notepad en sla deze op als ie7googlesearch.reg.

Windows Registry Editor Version 5.00

;Add Google as a Search Engine
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{A5816146-54D7-4DEF-B045-53B0E67878FD}]
“DisplayName”=”Google”

;Add Google as a Search Engine
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{A5816146-54D7-4DEF-B045-53B0E67878FD}]
“URL”=”
http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}”

;Add Google as a Search Engine
; Export your own Key here as it may be different
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections]
“SavedLegacySettings”=hex:3c,00,00,00,c1,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,
00,00,a0,7b,ae,ef,9e,48,c6,01,01,00,00,00,02,00,00,00,c0,a8,01,66,00,00,00,00,00,00,00,00,6f,00,6f,0
0,74,00,25,00,5c,00,54,00,45,00,4d,00,50,00,00,00,44,00,3b,00,2e,00,56,00,42,00,53,00,3b,00,2e,00,56
,00,42,00,45,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,45,00,3b,00,2e,00,57,00,53,00,46,00,
3b,00,2e,00,57,00,53,00,48,00,00,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,57,00,62,00,65,0
0,6d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,

;Make Google DEfault Search Engine
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
“DefaultScope”=”{A5816146-54D7-4DEF-B045-53B0E67878FD}”

;Phishing Filter Automatic
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter]
“Enabled”=dword:00000002

; Export your own Key here as it may be different
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections]
“SavedLegacySettings”=hex:3c,00,00,00,c4,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,
00,00,a0,7b,ae,ef,9e,48,c6,01,01,00,00,00,02,00,00,00,c0,a8,01,66,00,00,00,00,00,00,00,00,6f,00,6f,0
0,74,00,25,00,5c,00,54,00,45,00,4d,00,50,00,00,00,44,00,3b,00,2e,00,56,00,42,00,53,00,3b,00,2e,00,56
,00,42,00,45,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,3b,00,2e,00,4a,00,53,00,45,00,3b,00,2e,00,57,00,53,00,46,00,
3b,00,2e,00,57,00,53,00,48,00,00,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,57,00,62,00,65,0
0,6d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,

Importeer daarna de ie7googlesearch.reg en de default search is aangepast naar google.

Let op! dit is een current user setting. Dit dien je dus voor alle users via een script of iets dergelijks uit te voeren.

Search Engine voor het zoeken naar KB artikelen van MS

Kopieer de onderstaande tekst in notepad en sla deze op als ie7kbsearch.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

; add search MS Knowledgebase by KB number (just type the number in the search box)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\MSKBnumber]
“DisplayName”=”MS KB number”
“URL”=”
http://support.microsoft.com/?kbid={SearchTerms}”

;add search MS knowledgebase by string (type the string in the search box)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\MSKBString]
“DisplayName”=”MS KB String”
“URL”=”http://support.microsoft.com/search/default.aspx?query={SearchTerms}”

Importeer daarna de  ie7kbsearch.reg en de KB search engine word aangemaakt.

Let op! dit is een current user setting. Dit dien je dus voor alle users via een script of iets dergelijks uit te voeren.

Advertisement

Error Joining Domain: The Endpoint format is invalid.


Ik had een VM binnen VMware Workstation opgebouwd. Deze heb ik daarna via de VMware Converter overgezet naar mijn ESX omgeving met het vinkje: Install VMware Tools.

Door deze optie treed er een fout op binnen de VMWare Tools waardoor ik de volgende foutmelding kreeg bij het Joinen van het domein.

joindomain error

De oplossing vond ik op de blog van david hochstaetter. Het is vrij simpel. De VMWare Tools deïnstalleren. De VM opnieuw opstarten. Toevoegen aan het domein. Vervolgens de VM weer opnieuw opstarten. En als laatste installeer je de VMware Tools weer.

Script: Add Computer to Workgroup or DomainConst JOIN_DOMAIN             = 1
Const ACCT_CREATE             = 2
Const ACCT_DELETE             = 4
Const WIN9X_UPGRADE           = 16
Const DOMAIN_JOIN_IF_JOINED   = 32
Const JOIN_UNSECURE           = 64
Const MACHINE_PASSWORD_PASSED = 128
Const DEFERRED_SPN_SET        = 256
Const INSTALL_INVOCATION      = 262144

strDomain   = "FABRIKAM"
strPassword = "ls4k5ywA"
strUser     = "shenalan"
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
strComputer = objNetwork.ComputerName

Set objComputer = _
GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=Impersonate}!\\\\" & _
strComputer & "\\root\\cimv2:Win32_ComputerSystem.Name='" _
& strComputer & "'")
ReturnValue = objComputer.JoinDomainOrWorkGroup(strDomain, _
strPassword, _
strDomain & "\\" & strUser, _
NULL, _
JOIN_DOMAIN + ACCT_CREATE)

Bron: http://msdn.microsoft.com/

Script: Join a Windows Domain


Ik kwam op vmtn deze post tegen van chimera. In deze post plaatste hij het onderstaande script.


rem -------------------------------- START ---------------------------------------
rem Joins the server to the domain and turns off autologon

rem Set location for registry file
set REGFILE="%TEMP%\\autooff.reg"
echo.

rem ****** Registry Header ******
echo Windows Registry Editor Version 5.00  %REGFILE%
echo.  %REGFILE%

rem ****** Turn off autologon setting ******
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon]%REGFILE%
echo "AutoAdminLogon"=%REGFILE%
echo "DefaultUserName"=%REGFILE%
echo "DefaultPassword"=%REGFILE%
echo. %REGFILE%

rem ****** Import registry and cleanup ******
regedit /s %REGFILE%
del %REGFILE%
set REGFILE=

rem Join computer to the domain
rem Join computer to the domain
netdom join %COMPUTERNAME% /Domain:domainname /OU:"OU=server,DC=domain,DC=local" /UserD:domainadmin /PasswordD:password

rem Reboot
shutdown /r /t 10

rem -------------------------------- END -----------------------------------------

Om dit script in je eigen omgeving te kunnen gebruiken, hoef je alleen de volgende waarden aan te passen.

/Domain

/OU

/UserD

/PasswordD

Opmerking

Als je dit script wilt gebruiken, dan mag de server of pc nog niet bekend zijn in de Active Directory. Is dit wel het geval dan werkt het script niet.

How To: Unattended Windows installation DVD


Mijn collega ICT Freak Jimmy had een unattended DVD gemaakt voor Windows XP SP2 met daarop diverse software wat automatisch geïnstalleerd word. Dat laatste deed hij via batch script. Ik wil dit eigenlijk wat mooier doen en kwam uit op het RunOnceEx principe. Meer informatie hier over vindt je hier http://unattended.msfn.org/

In deze how to laat ik zien hoe je een unattended DVD maakt die automatisch software installeerd, Registry keys aanpast en vervolgens alles opschoont.

Zodra je klaar bent ziet het er als volgt uit

unattendediso1

Deze how to is geïnspireerd door de website http://unattended.msfn.org/.

Continue reading “How To: Unattended Windows installation DVD”

Windows: Hardware Acceleration (Display Properties) through a script


Zodra je een VM hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld met Windows Server 2003. Dan is het zo dat de hardware acceleration op none staat

hwaccelration

Dit kun je automatiseren via het tooltje hwaccel.exe.

Download de tool hier: http://www.teslacore.it/

Dit tooltje klik je dubbel of run je via een script. Vervolgens krijg je het volgende scherm

hwaccelration1

Daarna staat de Hardware acceleration op Full

hwaccelration3

Mocht je deze tool uitvoeren via een script na een unattended installatie. Vergeet dan niet opnieuw op te starten.

How To: Run Putty from the Commandline


In deze how to beschrijf ik hoe je Putty kunt starten via de commandline of via Start – Run. Voordat je kunt beginnen moet je eerst putty downloaden. Het makkelijkste werkt de putty installer. Deze installeerd putty in de C:\Program Files\Putty directory.

putty

Download de Putty installer hier: putty-0.60-installer.exe

Vervolgens moet je een system variable in te voeren. Open de System Properies, Tabblad Advanced en klik op Environment Variables

putty1

Klik op de Path variable gevolgd door edit.

putty2

Voer nu het volgende path in: C:\Program Files\Putty;

putty3

en sluit af met OK.

 

Vanaf nu kun je via Start – Run – Putty – servernaam een sessie starten naar de ssh server.

Ook kun je binnen cmd een sessie starten door het volgende commando Putty – servernaam te gebruiken.