Ik kwam op vmtn deze post tegen van chimera. In deze post plaatste hij het onderstaande script.


rem -------------------------------- START ---------------------------------------
rem Joins the server to the domain and turns off autologon

rem Set location for registry file
set REGFILE="%TEMP%\\autooff.reg"
echo.

rem ****** Registry Header ******
echo Windows Registry Editor Version 5.00  %REGFILE%
echo.  %REGFILE%

rem ****** Turn off autologon setting ******
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon]%REGFILE%
echo "AutoAdminLogon"=%REGFILE%
echo "DefaultUserName"=%REGFILE%
echo "DefaultPassword"=%REGFILE%
echo. %REGFILE%

rem ****** Import registry and cleanup ******
regedit /s %REGFILE%
del %REGFILE%
set REGFILE=

rem Join computer to the domain
rem Join computer to the domain
netdom join %COMPUTERNAME% /Domain:domainname /OU:"OU=server,DC=domain,DC=local" /UserD:domainadmin /PasswordD:password

rem Reboot
shutdown /r /t 10

rem -------------------------------- END -----------------------------------------

Om dit script in je eigen omgeving te kunnen gebruiken, hoef je alleen de volgende waarden aan te passen.

/Domain

/OU

/UserD

/PasswordD

Opmerking

Als je dit script wilt gebruiken, dan mag de server of pc nog niet bekend zijn in de Active Directory. Is dit wel het geval dan werkt het script niet.

Advertisement

2 thoughts on “Script: Join a Windows Domain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.