ubuntu_logo.gif

In deze post leer je hoe je VMware-Tools installeert op een Ubuntu 6.06.1 server.

Voordat je kunt gaan installeren moet je eerst “root” worden. Dit doe je door het onderstaande commando te geven:

sudo su

Vervolgens moeten de volgende packages geïnstalleert worden:

apt-get install libx11-6 libx11-dev libxtst6 xlibs-dev xinetd wget

apt-get install gcc binutils-doc cpp-doc make manpages-dev autoconf automake1.9 libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-4.0-doc

apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential

Vervolgens kun je kijken of er updates voor ubuntu zijn:

apt-get update

Mochten er updates klaar staan, dan kun je deze installatie starten met het volgende commando:

apt-get upgrade

zet de vmware-tools installatie aan via het menu binnen je vmware distributie.

vervolgens mount je de cd-rom
mount /dev/hdc

nadat het commando is uitgevoerd krijg je een melding dat het device is gemount voor alleen lezen. De volgende stap dien je van vanaf de “cd-rom” uit te voeren.

cd /media/cdrom

kopieer nu de VMwareTools* naar de /tmp directory

cp VMwareTools* /tmp open nu de /tmp directory

ga nu naar de /tmp directory
cd /tmp

nu moet het tar.gz bestand uitgepakt worden.

sudo tar zxf VMwareTools*

Open de directory waar de uitgepakte bestanden in staan

cd vmware-tools-distrib/

Start het installatie script (Let op je moet hier als root ingelogt zijn of sudo er voor starten).

sudo ./vmware-install.pl

Voor Ubunut 6.10 server kun je de volgende link gebruiken www.thoughtpolice.co.uk

Advertisement

8 thoughts on “How to: install VMware-Tools on Ubuntu Server

  1. Misschien handig om te noemen dat voor het uitvoeren van deze commando’s root priviledges nodig zijn en om die te krijgen je eerst ‘sudo -i’ moet uitvoeren.

  2. Ook handig om te noemen dat je de vmware toolbox automatisch kunt laten opstarten door deze toe te voegen in

    System >> Preferences >> Sessions >> Startup programs

  3. Thanx! Ik heb dit gebruikt voor het insalleren van VMware Workstation op Ubuntu Desktop, eigenlijk hoef je dan alleen die laatste te doen, dat wist ik niet. Maar bedankt, weer iets bijgeleerd 🙂

  4. Als je VMware tools installeerd wordt de netwerkkaart vervangen voor een aangepaste versie van VMware. Dit heeft als grootste voordeel dat de performance vele malen hoger ligt.

    Verder is het belangrijk voor het syncen van de tijd,.

Leave a Reply to afokkema Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.