=================================================
Event Type: Information
Event Source: VMware VirtualCenter Server
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 03/10/2006
Time: 13:42:55
User: N/A
Computer:
Description:
The description for Event ID ( 1000 ) in Source ( VMware VirtualCenter Server ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Starting VMware VirtualCenter 2.0.1 build-32042.
=================================================

Om de startup van VMware VirtualCenter te kunnen troubleshouten kun je het volgende doen:

Open de Commandprompt

start – run – cmd {enter}

blader vervolgens naar je VirtualCenter installatie directory

cd\ {enter}

cd “Program Files”\VMware\”VMware VirtualCenter 2.0” {enter}

start nu VirtualCenter 2 met het volgende commando:

vpxd.exe -s {enter}

hiermee kun je precies zien wat VirtualCenter 2 allemaal doet zodra het gestart word.

Tevens kun je kijken in de vpdx.log file welke je kan vinden in de volgende directory: C:\WINDOWS\Temp\vpx\vpdx??.log

Een opsomming over eventid: 1000

TEMPDB
De tempdb op de SQL server is vol geraakt. Dit kun je nakijken door de volgende query uit te voeren:

use tempdb
go
sp_spaceused

Nadat je deze query hebt uitgevoerd krijg je een tweetal getallen terug. Dit is de ruimte welke de tempdb in beslag neemt.

Op de blog van Matt Meyer vindt je een workaround voor dit probleem. www.mattmeyer.net

TCP Port WEB ACCESS

Het kan zijn dat twee programma’s gebruik maken van dezelfde TCP port. Meestal praten we dan over IIS en WEBACCESS van VirtualCenter 2. Verander bij een van beide applicaties de TCP port en het zou weer goed moeten werken.

Service Account VirtualCenter 2

Het kan soms helpen om het service account van VirtualCenter 2 te weizigen van Local System naar Administrator.

Resources directory

Per toeval ontdekte ik de C:\Program Files\VMware\VMware VirtualCenter 2.0\resources directory. Zodra ik deze had verwijderd omdat ik gebruik maak van de C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VMware VirtualCenter\sysprep voor de customization bestanden. Starte de VMware VirtualCenter Server service weer normaal op.


bron: http://www.vmware.com/community

Advertisement

One thought on “VMware VirtualCenter 2.0.1 and Eventid: 1000

  1. Nog een om bij te lijst toe te voegen.

    [2008-06-27 09:56:53.956 ‘App’ 3784 error] ODBC error: (08001) – [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL Server does not exist or access denied.

    Komt voor nadat de machine van naam veranderd is. Oplossing -> Start -> Administrative Tools -> DataSources > System SDN -> VmWare Virtual Center -> Edit -> SQL Server -> put in new name.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.