Ik kwam het volgende script tegen in een post van Joe Shonk op het forum van Brianmadden.com.

On Error Resume Next

Const wbemFlagReturnImmediately = &h10
Const wbemFlagForwardOnly = &h20
Const cActive = 0
Const cDisconnected = 4
Const strComputer = “.”

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\” & strComputer & “\root\Citrix”)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Metaframe_Session Where sessionstate = ” & cDisconnected)

For Each objItem In colItems
if (objItem.SessionID > 0) and (objItem.SessionID < 65530) then
objItem.Logoff
end if
Next

Set objWMIService = Nothing

Dit script zorgt er voor dat alle Sessions die nog op Disconnected staan, netjes worden afgesloten. Dit script is handig om te draaien voor dat een Citrix server opnieuw wordt opgestart.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.