In deze post lees je hoe ik de update op een testserver heb geïnstalleerd. Ik heb de patch naar de ESX host gekopieerd en vervolgens geïnstalleerd. Dit kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Via een NFS share, IIS repository, FTP of zelfs een VMFS lun. Maar het princiepe blijft hetzelfde:

  1. Download de patch: VMware ESX 3.5 Update 2 Patch
  2. pak het zip bestand uit
  3. kopieer de map ESX350-200806812-BG via WinSCP naar /var/tmp
  4. zet de ESX host in maintenance mode
  5. open het SC en ga naar de map /var/tmp/ESX350-200806812-BG
  6. voer nu het commando: esxupdate update uit.

 

Het volgende  verschijnt nu op je scherm:

[root@ESX35SRV1 ESX350-200806812-BG]# esxupdate update
INFO: No repository URL specified, going with file:///var/tmp/ESX350-200806812-BG
INFO: Configuring…
INFO: Preparing to install [‘ESX350-200806812-BG’]…
INFO: Downloading VMware-esx-vmx-3.5.0-110181.i386.rpm…
INFO: Downloading VMware-hostd-esx-3.5.0-110181.i386.rpm…
INFO: Checking disk space and running test transaction…
INFO: Running yum install <2 packages>…
INFO: | Gathering header information file(s) from server(s)
INFO: | Server: Bundle ESX350-200806812-BG
INFO: | Finding updated packages
INFO: | Downloading needed headers
INFO: | VMware-esx-vmx-0-3.5.0-11 100% |=========================| 3.0 kB    00:00
INFO: | VMware-hostd-esx-0-3.5.0- 100% |=========================| 8.8 kB    00:00
INFO: | Resolving dependencies
INFO: | Dependencies resolved
INFO: | I will do the following:
INFO: | [update: VMware-esx-vmx 3.5.0-110181.i386]
INFO: | [update: VMware-hostd-esx 3.5.0-110181.i386]
INFO: | Downloading Packages
INFO: | Getting VMware-esx-vmx-3.5.0-110181.i386.rpm
INFO: | Getting VMware-hostd-esx-3.5.0-110181.i386.rpm
INFO: | Running test transaction:
INFO: | Test transaction complete, Success!

INFO: | VMware-hostd-esx 100 % done 1/4
INFO: | INFO: No change to default locale settings detected.
INFO: | INFO: Setting up vmUser(uid 12/gid 20)
INFO: | INFO: vmUser(uid 12/gid 20) setup
INFO: | INFO: Regenerating /etc/ld.so.cache
INFO: | INFO: vmware-hostd has been upgraded, it needs to be manually
INFO: | INFO: restarted in order for the upgrade to take effect…
INFO: | INFO: type /etc/init.d/mgmt-vmware restart
INFO: | VMware-esx-vmx 100 % done 2/4
INFO: | Completing update for VMware-esx-vmx  – 3/4
INFO: | Completing update for VMware-hostd-esx  – 4/4
INFO: | Updated:  VMware-esx-vmx 3.5.0-110181.i386 VMware-hostd-esx 3.5.0-110181.i386
INFO: | Transaction(s) Complete
INFO: Shutting down hostd…
INFO: Running esxcfg-boot to regenerate initrds…

INFO: Restarting hostd…
INFO: — TOTALS: 2 packages installed, 0 pending or failed, 0 removed, 0 excluded —
INFO: Install of [‘ESX350-200806812-BG’] succeeded.

 

Daarna kun je de VM’s weer gewoon starten.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.