In deze post lees je hoe je een Powershell script kunt schedulen via Windows Scheduled Tasks.

Start de Scheduled Task Wizard.

image

Klik op Browse… en voeg het onderstaande commando in:

%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

image

Nadat de wizard klaar is, vink je Open advanced properties for this task when I click Finish aan. Daarna voeg je het volgende toe aan het Run veld: -command D:\Scripts\backupwsvm.ps1

image

Vervolgens druk je op OK om de task op te slaan.

Mocht je een Powershell script scheduled die gebruik maakt van de VI Toolkit. Dan moet je de onderstaande code toevoegen aan je script.

#ADD VMWARE PSSNAPIN
Add-PSSnapin -Name “VMware.VimAutomation.Core”

#FORCE TO LOAD VMWARE POWERSHELL PLUGIN
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(“vmware.vim”)

Advertisement

3 thoughts on “How To: Schedule a Powershell script with Scheduled Task

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.