VMware: How to determine the VMware-tool version on Linux


Via het onderstaande commando kun je de vmware-tools versie achterhalen op een Linux distrobutie zonder GUI.

grep buildNr /usr/bin/vmware-config-tools.pl

Dit commando geeft de volgende output:

image

 

Bron: http://communities.vmware.com/thread/29389

Advertisement

UDA: Ghost image deploymend through PXE


Een post van tsyko in het udaforum: http://www.ultimatedeployment.org/forum/ vondt ik hoe eenvoudig het was:

 1. You need to use a program called WINIMAGE to modify ghost.dsk so that it thinks it is a 2.8mb disk.
 2. I ssh into the UDA machine and edit /var/public/tftproot/pxelinux.cfg/default
  and add
  label ghost
  kernel GHOST\kernels\memdisk
  append initrd=GHOST\images\ghost.dsk

 3. then you need to edit /var/public/tftproot/messages.txt
  and add
  ghost Norton Ghost PXE Boot
 4. Download this zip file
  http://www.lhsc.vic.edu.au/Downloads/pxeghost/PXEGhost.zip
  and extract the contents into /var/public/tftproot/GHOST
 5. place the modified ghost.dsk into the /var/public/tftproot/GHOST/images folder

Zodra je nu een PC opstart via PXE, krijg je het onderstaande menu.

udascreen

How To: Set The Date and Time within Linux and VMware ESX


Met het commando date kun je de datum uitlezen die nu actief is op je linux of VMware ESX server.

date

Fri Jul 27 23:11:29 CEST 2007

Via het commando date kun je ook de tijd aanpassen dit doe je als volgt:

date month, day, hour, minute, and year dus als volgt: date 073108492007

om de datum en tijd in te stellen op Tue Jul 31 08:49:00 CEST 2007

Met het commando hwclock kun je net even wat meer zaken regelen.

hwclock –show kun je de huidige datum en tijd weergeven
Fri 27 Jul 2007 02:09:31 PM CEST -0.102211 seconds

hwclock –set –date “07/27/07 13:49:00” stel je de datum in op 27 juli 2007 en de tijd op 14:09:31.

Gebruik hwclock –show om de instelling te controlleren.

Je kan de klok ook met de systeemtijd synchroniseren.

Dit doe je met het volgende commando

hwclock –hctosys

Als laatste kun je ook de hardware klok synchroniseren met de systeem tijd.

Dit doe je met het volgende commando

hwclock –systohc

How to: Install VMware tools on the UDA VA


fedoracore5

In deze post lees je hoe je de VMware Tools installeerd in de UDA virtual Appliance die gebasseerd is op Fedora Core 5.

De voorbereiding:

De Kernel bijwerken:

voordat je de kernel kunt bijwerken dient de uda vm een werkende internet verbinding te hebben. Ik heb het geïnstalleerd zonder proxy server. Zodra je internet hebt binnen de VM kunnen we beginnen.

uname -a

yum update kernel kernel-devel

reboot -n

GCC installeren:

yum install gcc

CD-Rom drive toegoegen aan de UDA VM:

installvmwaretools_uda1

VMware Tools installeren

Start de installatie van de VMware Tools via het menu: VM – Install VMware Tools.

installvmwaretools_uda

Vervolgens moet je de CD-Rom mounten. Weet je niet welk device je CD-Rom speler heeft meegekregen, dan kun je dit achterhalen met het volgende commando: dmesg | grep “CD” als het goed is krijg je de onderstaande uitkomst:

hda: VMware Virtual IDE CDROM Drive, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Nu je het devicenaam weet (hda), kun je de CD-Rom mounten met de volgende commando’s:

mkdir -p /media/cdrom

mount /dev/hda /media/cdrom

Nu de CD-Rom gemount is kan het installatie bestand gekopieerd worden naar de /tmp directory

cp /media/cdrom/VMwareTools-6.0.0-45731.tar.gz /tmp

Daarna pak je het tar.gz bestand uit

cd /tmp

tar zxvf VMwareTools-6.0.0-45731.tar.gz

En als laatste stap installeren we de VMware tools

cd vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

Nadat je een paar keer enter hebt gegeven is de installatie klaar. Ik zou voor de zekerheid nog even de VM herstarten. Dit doe je met het volgende commando

reboot -n

How To: Install iSCSI Enterprise Target (IET) on FC5 (UDA VA)


In deze how to lees je hoe je de iSCSI Enterprise target installeerd op Fedora Core 5 wat als basis dient voor de UDA 1.4 virtual appliance.

Als eerste moet de kernel bijgewerkt worden. Dit doe je als volgt

uname -a

yum update kernel kernel-devel

reboot -n

Vervolgens dien je gcc en openssl-devel te installeren. Deze twee pakketjes zijn nodig voor de installatie van iSCSI Enterprise Target. Doe je dit niet dat loopt de installatie vast met een foutmelding.

yum install gcc

yum install openssl-devel wget

Als laatste stap in de voorbereiding download en pak je de iSCSI Enterprise target uit.

http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/iscsitarget/iscsitarget-0.4.15.tar.gz

tar xvfz iscsitarget-0.4.15.tar.gz

Nu beginnen we met de installatie


cd iscsitarget-0.4.15
export KERNELSRC=/usr/src/kernels/2.6.20-1.2320_FC5-i686
make && make install

cp etc/ietd.conf /etc

Voeg een extra VMDK toe aan de UDA VM.

image

edit de ietd.conf file en voeg de onderstaande tekst toe om zo de derde vmdk beschikbaar te stellen als iscsi target.

nano /etc/ietd.conf

Target iqn.2007-07.local.uda:storage.disk1
Lun 0 Path=/dev/sdc

Alias iSCSI

MaxConnections 8
InitialR2T Yes

De iSCSI service herstarten

/etc/init.d/iscsi-target start

De iSCSI service zo configureren dat deze automatisch start bij het starten van de VM.

chkconfig iscsi-target on

Vanaf nu kun je de iscsi target benaderen via de Windows client of via VI3.