How to: Disable the GoogleToolbarNotifier


Info over de GoogleToolbarNotifier vindt je hier: http://www.bleepingcomputer.com/

De GoogleToolbarNotifier wordt in elke sessie gestart via de HKCU- Run key. Zoals je ziet in in Process Explorer van Sysinternals:

googletoolbarnotifier.gif

Via de volgende kix code kun je de runkey laten verwijderen en start de GoogleToolbarNotifier niet meer op.

;* Disable GoogleUpdater
DelValue(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”, “swg”)
If @error = 0 $LogItem = Log(“De GoogleToolbarUpdater is uitgeschakeld.”,$LogFile) EndIf

Advertisement

My Computer label: Username And Computername


regedit_logo.gif

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}]
@=”My Computer”
“InfoTip”=”Displays the files and folders on your computer”
“LocalizedString”=hex(2):
25,00,55,00,53,00,45,00,52,00,4e,00,41,00,4d,00,45,00,\
25,00,20,00,6f,00,6e,00,20,00,25,00,43,00,4f,00,4d,00,
50,00,55,00,54,00,45,\
00,52,00,4e,00,41,00,4d,00,45,00,25,00,00,00

Nadat je de bovenstaande registry key hebt ingevoerd, krijg je na een herstart de volgende iconen te zien:

usernameatcomputername1.gif

usernameatcomputername2.gif

Download hier de registry key: UsernameAndComputername.zip

Improving Windows Kernel Performance


Als je de onderstaande registry key importeerd, dan zou de Windows Kernel Performance beter moeten worden. Dit geld alleen voor Servers of PC’s die zwaar belast worden.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
“DisablePagingExecutive”=dword:00000001

Download hier de kant en klare registry key: ImprovingWindowsKernelPerformance.zip

Disable Dr Watson


Soms is het handig om Dr Watson uit te zetten. Dit geld zeker voor omgevingen waar Citrix gebruikt word.
Hieronder vind je de registry key welke je over kunt nemen in notepad en vervolgens op kunt slaan als filename.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug]
“Debugger”=””

Download hier de kant en klare registry key: DisableDrWatson.zip

Sourcepath for Windows installation files


Het is handig om op een centrale share de I386 map te plaatsen zodat als het nodig is de setup bestanden makkelijk te vinden zijn. Zodra je de bestanden geplaatst hebt kun je via onderstaande registry key het pad aanpassen voor Windows.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
“SourcePath”=”Driveletter:\\I386”