Unattended: Microsoft Windows KB files


Mocht je een hotfix van MS via een batchfile unattended willen installeren, dan kun je dat als volgt doen:

KB_Unattended_Install

Advertisement

Unattended: Internet Explorer 7


Via het commando IE7-WindowsServer2003-x86-enu.exe /? krijg je het onderstaande scherm:

IE7_Install_Options

Ik heb via het commando:

X:\apps\ie7\IE7-WindowsServer2003-x86-enu.exe /passive /update-no /norestart

 • /Passive: staat voor de installatie uitvoeren zonder input van de gebruiker.
 • /Update-no: staat voor het niet installeren van Internet Explorer updates tijdens de installatie.
 • /norestart: spreekt voor zich denk ik.

Nu word Internet Explorer 7 keurig unattended geïnstalleerd.

Citrix: cutildll.dll is missing


Tijdens de unattended setup van Citrix Presentation Server 4.5 en de daarbij behorende consoles kreeg ik de melding dat de cutildll.dll niet meer aanwezig was. Door deze via script of handmatig te kopieren werkte het unattended script weer.

Het kopieer commando gaat als volgt:

Copy "C:\Program Files\Citrix\System32\cutildll.dll" "C:\Windows\System32\cutildll.dll" /Y

Hieronder vind je een quote uit artikel het citrix artike CTX102501:

Resolution

If cutildll.dll is found to be missing from %systemroot%\system32, copy the cutildll.dll that corresponds to the version of MetaFrame XP currently installed to the system32 directory.

How To: Unattended Windows installation DVD


Mijn collega ICT Freak Jimmy had een unattended DVD gemaakt voor Windows XP SP2 met daarop diverse software wat automatisch geïnstalleerd word. Dat laatste deed hij via batch script. Ik wil dit eigenlijk wat mooier doen en kwam uit op het RunOnceEx principe. Meer informatie hier over vindt je hier http://unattended.msfn.org/

In deze how to laat ik zien hoe je een unattended DVD maakt die automatisch software installeerd, Registry keys aanpast en vervolgens alles opschoont.

Zodra je klaar bent ziet het er als volgt uit

unattendediso1

Deze how to is geïnspireerd door de website http://unattended.msfn.org/.

Continue reading “How To: Unattended Windows installation DVD”

Unattended: Powershell


Voordat we beginnen hebben we de volgende bestanden nodig:

Zoals je ziet is .Net 2.0 nodig en deze moet ook nog eens geïnstalleerd staan voordat je Powershell kunt installeren.

De installatie gaat als volgt:

 • .Net 2.0: installdir\ms\netfx\fx2\dotnetfx.exe /q:a /c:”install.exe /qb”
 • .Net 2.0 (via MSI): MSIEXEC /I “installdir\ms\netfx\fx2\netfx.msi ADDEPLOY=1 /Qn “
 • .Net 2.0 SP1: installdir\ms\netfx\fx2\NETCFSetupv2.msi /Qn
 • Powershell: Installdir\ms\pwrshell\WindowsServer2003-KB926139-x86-ENU.exe /quiet /passive /norestart

Bron: http://monadblog.blogspot.com/

Unattended: BackupExec 10d Remote Agent


In de map C:\Program Files\VERITAS\Backup Exec\NT\Agents\RANT32 op de Backup Exec server staan de benodigde installatie bestanden. Deze kopieer je naar je installatie directory.

In de installatie directory vindt je de onderstaande cmd files.

 • setupaa.cmd de standaard Remote Agent
 • setupafo.cmd de Remote Agent met de Advanced Open File Option

In het setupaa.cmd bestand vindt je het volgende commando: @start /wait setup /RANT32: -s

In het setupafo.cmd bestand vindt je het volgende commando: @start /wait setup /AOFO: -s

Zie deze technote 258982 voor meer informatie.

Unattended: Symantec Antivirus 10


Kopieer de bestanden uit de volgende map \\SAVSERVER\VPHOME\CLT-INST\WIN32 naar je installatie directory. Vervolgens kun je via het volgende commando de antvirus geïnstalleerd.

MSIEXEC /I installdir\Symantec\sav10\Symantec-AntiVirus.msi ADDLOCAL=SAVMain,SAVUI,SAVHelp,QClient NETWORKTYPE=1 INSTALLSERVER=0 SERVERNAME=SAVSERVER ENABLEAUTOPROTECT=1 REBOOT=ReallySuppress ALLUSERS=TRUE /Qn

Let op dat de variable SERVERNAME= gevuld wordt met je eigen SAVServer.

Unattended: Windows Server 2003 Extra’s


De volgende extra’s gaan we installeren via een unattended script.

De volgende drie moet je eerst uitpakken naar bijvoorbeeld D:\. Dit kun je doen met het gratis te verkrijgen 7zip.

Daarna kun je met de volgende commando’s de software installeren:

 • MSIEXEC /I D:\adminpak\adminpak.msi /Qn
 • MSIEXEC /I D:\suptools\suptools.msi /Qn
 • MSIEXEC /I D:\rktools\rktools.msi /Qn
 • MSIEXEC /I D:\gpmc\gpmc.msi /Qn

Zoals je kunt zien is het niet zo moeilijk om Microsoft software unattended te installeren.

Unattended: Sun Java Runtime installation


Download de laatste versie van Java hier: http://www.java.com/

Vervolgens kun je met het volgende commando de software silent installeren

jre-6u2-windows-i586-p-s.exe /s ADDLOCAL=jrecore IEXPLORER=1 MOZILLA=1 JAVAUPDATE=0 REBOOT=Suppress /L %SYSTEMROOT%\TEMP\JRE6setup.log

Op de website van Aaron Parker vond ik de volgende post: http://blog.stealthpuppy.com/unattended/unattended-install-sun-java-runtime-environment-16-update-2. In deze post vindt je ook nog een script die allerlei registry keys goed zet.