How To: Convert Virtual Disks (VHD & VMDK)


virutalserver_logo

Zoals eerder aangegeven in deze post is het nu mogelijk om met WinImage een virtuele disk te openen. Wat nieuw is in de laatste versie van Winimage, is dat je nu ook virtuele disks kunt converteren dus van VHD naar VMDK of andersom.

In deze post lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Continue reading “How To: Convert Virtual Disks (VHD & VMDK)”