Event ID 1003: Error Code 00000019, parameter1 00000020


Vandaag klapte er een Citrix Terminal server uit ons farm met een BSOD als gevolg. Na een herstart van de server vond ik de onderstaande eventlog entry:

image

Nadat de server opnieuw was opgestart kwam er ook een melding, dat er een mini-dump was aangemaakt. Deze wilde ik gaan debuggen en kwam toen uit op de volgende site: http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx

Op de pagina staan ook de download links voor de debug tools. Je kunt ze ook hier vinden:

Nadat je de software hebt geïnstalleerd, open  een commandprompt en blader naar de onderstaande directory:

C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)>

Voer daarna het volgende commando uit:

windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386
-z C:\dump11112008_1150\Mini111108-01.dmp achter de –z optie zet je het pad naar je dmp file.

Het volgende scherm word gestart:

image

Even later zie je de Bugcheck Analysis:

image

Uit CTX115626 haal ik de volgende quote:

This hotfix rollup pack also contains all fixes included in Hotfix Rollup Pack 1, Hotfix Rollup Pack 2 , plus the following fixes that shipped since the release of Hotfix Rollup Pack 2:

 1. Servers might experience a fatal exception on vdtw30.dll.

  [From PSE450R02W2K3001][#170153]

Dat word dus Hotfix Rollup pack 3 installeren. Nu hopen dat dit zonder al te grote gevolgen blijft.

Script: Powershell script for changing the AD Home Dir and Drive


image 

Stel je bent midden in een migratie naar een andere fileserver of naar bijvoorbeeld een NetApp filer. Daarnaast wil je ook alle Home directory’s migreren. Dit houdt in dat je ook de Active Directory moet aanpassen.  Dit kun je op verschillende manieren doen. Ik heb gekozen om eens te kijken naar de Quest ActiveRoles addin voor Powershell en dat bleek behoorlijk krachtig te zij, zoals je kunt zien in het onderstaande scriptje:

image

Voordat je dit script kunt gebruiken heb je een PC nodig die lid is van het domain, PowerShell en de Quest AD cmd-lets geïnstalleerd heeft. Daarna kun je het script als volgt uitvoeren:

PS Scriptdir> .\Change_Home_Dir_drive.ps1

image

Daarna kun je in de Active Directory nakijken of het script succesvol heeft gelopen.

image

EventID: 213 LicenseService


Het kan zijn dat je de volgende error krijgt in de eventvwr.msc.

image

Na wat googlen kwam ik het volgende KB artikel tegen: KB296681 In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt herstellen.

Stap 1: open Active Directory Sites and Services en selecteer vervolgens de site waar de server zich bevind. Klik daarna op Licensing Site Settings.

image

In dit geval was de Computer en het Domain invalid. Deze heb ik aangepast en na de eerst volgende replicatie mag de foutmelding niet meer voor mogen komen.

image

Citrix: SideBySide error


Het kan zijn dat je de onderstaande errors in het eventlog van een Citrix client PC krijgt. Dit is een know error van Citrix en staat beschreven in: CTX116550.

image

Tevens krijg je de volgende meldingen in het eventlog:

Event Type:     Error
Event Source:    SideBySide
Event Category:    None
Event ID:    59
Description:    Generate Activation Context failed for
C:\PROGRA~1\Citrix\ICACLI~1\MFC80.DLL.Reference error message:
The operation completed successfully.

Event Type:     Error
Event Source:   SideBySide
Event Category: None
Event ID:       34
Description:    Component identity found in manifest does not match the identity
of the component requested

Event Type:    Error
Event Source:    SideBySide
Event Category:    None
Event ID:    58
Description:    Syntax error in manifest or policy file
“C:\PROGRA~1\Citrix\ICACLI~1\Microsoft.VC80.MFCLOC.MANIFEST” on line 5.

Deze errors kun je oplossen door de Visual C++ 2005 Redistributable Package te installeren. Je kunt de package hier downloaden.

Event ID: 1505


Gisteren kreeg ik de melding binnen dat het inloggen op de Citrix XenApp / Terminal Server niet meer lukte. Tijdens het inloggen verscheen de volgende error:

Windows cannot load the user’s profile but has logged you on with the default profile for the system. Detail: Insufficient system resources exist to complete the requested service.

In de Applicationlog van de server stond de onderstaande Event gelogt:

image

Nadat ik deze in google had geschoten kwam KB935649 naar voren en daar stond de volgende oplossing:

To resolve this problem, modify the registry to increase the PoolUsageMaximum value and the PagedPoolSize value. To do this, follow these steps:

1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.

2. Locate and then click the following registry subkey:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.

4. In the New Value #1 box, type PoolUsageMaximum, and then press ENTER.

5. Right-click PoolUsageMaximum, and then click Modify.

6. In the Value data box, type 60, and then click OK.

7. If the PagedPoolSize registry entry exists, go to step 8. If the PagedPoolSize registry entry does not exist, create it. To do this, follow these steps:

a.  On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.

b. In the New Value #1 box, type PagedPoolSize, and then press ENTER.

8. Right-click PagedPoolSize, and then click Modify.

9. In the Value data box, type ffffffff, and then click OK.

10. Exit Registry Editor, and then restart the computer.

Je kunt ook de volgende regkey importeren op de terminal server KB935649.reg:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
“PagedPoolSize”=dword:ffffffff
“PoolUsageMaximum”=dword:00000060

Helaas zijn de nieuwe settings pas van kracht nadat de server opnieuw is opgestart. De error heeft geen invloed op de bestaande sessies. Ik heb daarom op de Server de logins tijdelijk uitgeschakeld en deze na het herstarten van de server weer ingeschakeld. Daarna was het probleem ook verholpen.

Tool: Nmap for Windows


image

Soms heb je de behoefte om te kijken welke tcp/udp porten er open staan op een server. Binnen linux gaat dit eenvoudig via de tool nmap (in Ubuntu installeer je deze via sudo apt-get install nmap). Ik was benieuwd of deze tool ook voor Windows beschikbaar was.

Download eerst nmap-4.76-win32.zip en pak deze uit in bijvoorbeeld C:\Program Files\Nmap.

image

Installeer vervolgens:

 • winpcap-nmap-4.02.exe (Mocht je Wireshark geïnstalleerd hebben dan kun je deze stap overslaan).
 • vcredist_x86.exe
 • en als laatste voeg je nmap_performance.reg toe aan het register.

Daarna kun je een portscan uitvoeren door naar het commandprompt te gaan en het volgende commando uit te voeren:

nmap ip-adres

image

Zo kun je heel eenvoudig kijken welke porten er open staan op de server.

Via het commando: nmap -sS 1.1.1.* –p3389 kun je alle pc’s / servers zoeken die de port 3389 open hebben staan.

Meer info over nmap vind je hier: http://nmap.org/ en op de volgende site vind je allerlei tutorials: http://www.nmap-tutorial.com/ en nog een pagina met een quickstart guide: http://blog.fourthirty.org/?p=112

How To: Ubuntu in a Windows Domain


In deze “How To” lees je hoe eenvoudig het is geworden om een Ubuntu 8.04 machine in een Windows domain toe te voegen.

Als eerste dien je likewise-open te installeren en te configureren. Dit gaat als volgt:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install likewise-open
 • sudo domainjoin-cli join ubuntu.lnx.lab Administrator
  fqdn                             Administrator account binnen AD.image
 • sudo update-rc.d likewise-open defaults
  image
 • sudo /etc/init.d/likewise-open start
 • sudo reboot -n

Nadat de linux machine opnieuw is opgestart kun je inloggen met Domain\Userid

image

Je kunt in de Terminal nog even via het commando whoami nakijken of alles klopt:

image

Als je nu op de Domain Controller in de Active Directory kijkt, zie je de linux doos in de Computers container staan:

image

Bron: http://bobbyallen.wordpress.com/2008/05/23/how-to-join-ubuntu-804-to-windows-active-directory-domain/