Voor het unattended installeren van Active Directory dien je een Answerfile.txt aan te maken.

De Answerfile dient er ongeveer zo uit te zien:
[DCINSTALL]
ReplicaOrNewDomain=Domain
TreeOrChild=Tree
CreateOrJoin=Create
NewDomainDNSName=ICTFreak.nl
DNSOnNetwork=yes
DomainNetbiosName=ICTFreak
AutoConfigDNS=yes
SiteName=[active directory site name (optional)];
AllowAnonymousAccess=no
DatabasePath=%systemroot%\ntds
LogPath=%systemroot%\ntds
SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol
SafeModeAdminPassword=”admin defined offline admin account password”
CriticalReplicationOnly=No
RebootOnSuccess=yes

De bovenstaande answerfile is voor een nieuwe DC in een nieuw forest. Als je een tweede domain controller wilt installeren dien je de onderstaande answerfile te gebruiken.

Als je een tweede DC wilt installeren dien je onderstaande Answerfile.txt aan te maken:

[DCINSTALL]
UserName=Administrator
Password=”admin defined admin account password”
UserDomain=ICTFreak
DatabasePath=%systemroot%\ntds
LogPath=%systemroot%\ntds
SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol
SafeModeAdminPassword=”admin defined offline admin account password”
CriticalReplicationOnly=no
ReplicaOrNewDomain=Replica
ReplicaDomainDNSName=ICTFreak.nl
ReplicationSourceDC=servernamedc.ICTFreak.nl
RebootOnSuccess=yes

De setup start je als volgt:

dcpromounattend.gif

dcpromounattend1.gif

De Active Directory wordt geïnstalleerd.

dcpromounattend2.gif

En zo ziet het eruit nadat de automatische reboot heeft plaatsgevonden

dcpromounattend3.gif

Meer informatie vindt je in KB223757

Advertisement

3 thoughts on “How To: DCPromo Unattended

 1. Hey, Ik ben aan het studeren voor Netwerkbeheerder aan het syntra te brugge. Wil momenteel mijn Active Directory ook unattended laten verlopen. Je DCinstall.txt werkt perfect voor mij, alleen had ik de vraag hoe je dan ook je DHCP server kunt configeren (met bijbehorende scope) via datzelfde DCInstall.txt bestandje … graag antwoord bedankt alvast

 2. In de Winnt.sif kun je het volgende opnemen:

  [Networking]
  InstallDefaultComponents=No

  [NetOptionalComponents]
  DHCPServer=1
  DNS=1

  Dan wordt DHCP automatisch geïnstalleerd. Ik ben er alleen nog niet achter hoe je automatisch een scope kunt meegeven. Succes!

 3. Ik heb hier een mooi batch script van gemaakt, die de informatie opvraagt en dan het antwoordbestand opstart.

  Zeer nuttig, en ik denk dat andere mensen dit ook wel makkelijk vinden. Dit is denk ik vooral makkelijk wanneer je een unattended server 2k3 draait. Dan kan je dit in je runonce script zetten 😉

  _________________________________________

  @ECHO OFF
  cls && mode 55,6 && Color 0A
  Title DCPROMO antwoordbestand invullen

  :NewDomainDNSName
  cls && Color 0A
  echo.
  echo Voer een DNS domein naam in
  echo Voorbeeld: domein.ctnet.nl
  set /p nddn= DNS domein naam -^>
  cls && Color 02
  echo.
  echo %nddn%
  ping -n 2 127.0.0.1>nul

  :DomainNetbiosName
  cls && Color 0A
  echo.
  echo Voer een Netbios domein naam in
  echo Voorbeeld: DOMEIN
  set /p dnn= Netbios domein naam -^>
  cls && Color 02
  echo.
  echo %dnn%
  ping -n 2 127.0.0.1>nul

  :SiteName
  cls && Color 0A
  echo.
  echo Voer een site naam in
  echo Geen spaties of punten invoeren
  echo Voorbeeld: site
  set /p sn= Site naam -^>
  cls && Color 02
  echo.
  echo %sn%
  ping -n 2 127.0.0.1>nul

  :SafeModeAdminPassword
  cls && Color 0A
  echo.
  echo Voer een safe mode administrator wachtwoord in
  echo Voorbeeld: Qwerty123
  set /p sfap= Admin wachtwoord -^>
  cls && Color 02
  echo.
  echo %sfap%
  ping -n 2 127.0.0.1>nul

  cls && Color 0A
  Title Antwoordbestand aanmaken
  echo.
  echo Een ogenblik geduld a.u.b.
  if exist %systemdrive%\dcpromoanswer.txt DEL %systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ping -n 1 127.0.0.1>nul
  ECHO [DCINSTALL] >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO ReplicaOrNewDomain=Domain >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO TreeOrChild=Tree >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO CreateOrJoin=Create >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO NewDomainDNSName=%nddn% >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO DNSOnNetwork=yes >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO DomainNetbiosName=%dnn% >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO AutoConfigDNS=yes >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO SiteName=%sn% >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO AllowAnonymousAccess=no >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO DatabasePath=%systemroot%\ntds >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO LogPath=%systemroot%\ntds >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO SafeModeAdminPassword=%sfap% >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO CriticalReplicationOnly=No >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ECHO RebootOnSuccess=yes >>%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ping -n 1 127.0.0.1>nul
  start dcpromo /answer:%systemdrive%\dcpromoanswer.txt
  ping -n 1 127.0.0.1>nul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.