Na het testen van het VIPatch script (zie eerdere post) vondt ik het vervelend dat ik de patches nog met de hand moest uitpakken. Met behulp van 7z.exe (onderdeel van 7zip welke je hier kunt downloaden: http://www.7-zip.org) kun je dit process vereenvoudigen.

Het onderstaande scriptje roept de VIPatchdownloader-v100.vbs aan en download de bestanden naar de directory D:\Patches\Downloads\VIPatches. In deze directory heb ik 7z.exe geplaatst. Na het downloaden van de patches pakt het script deze uit naar de directory D:\Patches en verwijderd de tar en tgz bestanden.

@echo off
CLS

@Echo Download Patches
D:
cd Patches\VI3Patchdownloader
VIPatchDownloader-v100.vbs

@Echo Untar Patches
cd Patches\Downloads\VIPatches
7z.exe x *.tgz
7z.exe x *.tar -oD:\Patches\ -y

Del *.tar -y
Del *.tgz -y

@Echo Patch download and extraction completed

Daarna kun je het update script van Vincent Vlieghe (http://virtrix.blogspot.com/) gebruiken om de patches te installeren.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.