Script: Powershell script for changing the AD Home Dir and Drive


image 

Stel je bent midden in een migratie naar een andere fileserver of naar bijvoorbeeld een NetApp filer. Daarnaast wil je ook alle Home directory’s migreren. Dit houdt in dat je ook de Active Directory moet aanpassen.  Dit kun je op verschillende manieren doen. Ik heb gekozen om eens te kijken naar de Quest ActiveRoles addin voor Powershell en dat bleek behoorlijk krachtig te zij, zoals je kunt zien in het onderstaande scriptje:

image

Voordat je dit script kunt gebruiken heb je een PC nodig die lid is van het domain, PowerShell en de Quest AD cmd-lets geïnstalleerd heeft. Daarna kun je het script als volgt uitvoeren:

PS Scriptdir> .\Change_Home_Dir_drive.ps1

image

Daarna kun je in de Active Directory nakijken of het script succesvol heeft gelopen.

image

Script: Removehba.sh updated


image

Bouke Groenescheij van www.jume.nl heeft een update van zijn removehba script online gezet. Met dit script kun je in een handomdraai op een linux distro een ESX cd zo aanpassen dat je tijdens de installatie van een ESX server de HBA’s niet hoeft los te koppelen.

"So I went ahead and made some changes to the script which pulls apart the extra files, edits them and repacks it all up in one go…

Thanks to both of you for your work. I’ve been using my updated install media now for http deployments for a while without any issues. Its a great install process not having to worry about the san being disconnected. using the nework boot iso and a kickstart file, I can have a host rebuilt in under 15mins. That includes a reboot and configuring all my networks, hp agents & tweaks etc."

De download vind je hier: http://www.jume.nl

Excellent (VI) Powershell Scripts


Hugo Peeters van http://www.peetersonline.nl heeft denk ik een van de beste blogs over VMware en Powershell.

Hier een paar voorbeelden van een aantal van zijn scripts:

Voor meer scripts en zeer nuttige powershell informatie verwijs ik naar zijn blog: http://www.peetersonline.nl

Hugo, ga gerust zo door 😉

Citrix: Script for logging off disconnected users


Ik kwam het volgende script tegen in een post van Joe Shonk op het forum van Brianmadden.com.

On Error Resume Next

Const wbemFlagReturnImmediately = &h10
Const wbemFlagForwardOnly = &h20
Const cActive = 0
Const cDisconnected = 4
Const strComputer = “.”

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\” & strComputer & “\root\Citrix”)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Metaframe_Session Where sessionstate = ” & cDisconnected)

For Each objItem In colItems
if (objItem.SessionID > 0) and (objItem.SessionID < 65530) then
objItem.Logoff
end if
Next

Set objWMIService = Nothing

Dit script zorgt er voor dat alle Sessions die nog op Disconnected staan, netjes worden afgesloten. Dit script is handig om te draaien voor dat een Citrix server opnieuw wordt opgestart.

Citrix: How to use WMI Providers


In deze post schrijf ik mijn eerste ervaring met WMI. De tool waar ik gebruik van maakte was ‘wbemtest.exe’. Deze start je als volgt op: Start – Run – wbemtest.exe

Het onderstaande scherm verschijnt.

image

Druk op connect en vul bij de Namespace het volgende in: ‘root\citrix’ en druk op connect.

image

Nu kun je via ‘Query..’ een test uitvoeren. Bijvoorbeeld: ‘Select * from Metaframe_Session’.

image

De volgende output wordt gegenereerd. Dit zijn de active sessions op deze Terminal / Citrix server.

image

Het kan ook voorkomen dat je een foutmelding krijgt bij het connecten naar de ‘root\citrix’ Namespace.  Deze foutmelding treed op als je de WMI Providers niet hebt geïnstalleerd tijdens de installatie van Citrix Presentation Server (XenApp).

image

Dit kun je oplossen door in je service window de WMI Providers als nog te installeren. Dit kan alleen als er geen gebruikers ingelogt zijn.

image

Meer informatie vind je hier: CTX108365

Citrix: BackupPolicy.vbs


In een artikel van Wilco van Bragt kwam ik het script BackupPolicy.vbs tegen. Dit artikel verwijst naar een post op brianmadden.com hier staat het script ook als download.

De volgende details over script zijn vrijgegeven:

The backup script is pretty straightforward. It allows you to parse two (optional) parameters:

  • Logging detail level
  • XML file name the policy information is written to

The restore script has some more parameters, all of which are optional. For example, you can:

  • Specify the logging detail
  • Whether or not to apply the policy filter
  • Whether or not to overwrite a policy if it already exists
  • The name of the XML file that you’re restoring (from the backup script)
  • The policy name (if you only want to restore a subset of the policies in the XML file)

 

Nogmaals de link naar de download: VB-Script-to-Backup–Restore-CPS-policies

Website: p2vbackup.com


physical2virtual_backup

Frane Borozan een student van de FESB (Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture) aan de universiteit van Split in Kroatie. Hij heeft een guide geschreven over hoe je in een aantal stappen automatisch een P2V backup kan maken van een fysieke server naar een virtuele server.

Zijn guide bevat de volgende hoofdstukken.

Chapters

I will divide this HOWTO in few chapters:
1. Planned network infrastructure
2. Making copy of physical server into virtual using VMware converter GUI
3. Making copy of physical server into virtual with command line p2vtool and preparing XML file needed for vmware p2vtool
4. Batch script for automation of vmware converter import process
5. Customizing VMware configuration file
6. Running and testing virtual server using cold and hot methods
7. Restoring network configuration to virtual network adapters
8. Automating vmware server take over process
9. Restoring virtual newly created data to new physical servers

De volgende hoofdstukken vond ik zelf heel nuttig om te lezen en hier gaan we zeker mee aan de slag.

Chapters

3. Making copy of physical server into virtual with command line p2vtool and preparing XML file needed for vmware p2vtool
4. Bat script for automation of vmware converter import process
5. Customizing VMware configuration file
7. Restoring network configuration to virtual network adapters
8. Automating vmware server take over process
9. Restoring virtual newly created data to new physical servers

De guide vindt je hier: http://www.p2vbackup.com/p2vbtutorial.asp