In deze post vind je een Restart script die je kunt gebruiken bij het opnieuw starten van een Citrix Presentation Server 4.5 server. Dit script stopt alle Citrix Services en de Print Spooler. Daarna verwijderd hij alle spoolfiles en temp bestanden.


@ECHO OFF
ECHO -------------------------------------------------------------------------
ECHO File    : reboot.cmd
ECHO.
ECHO.
ECHO Purpose    : reboot script voor eenitrix server
ECHO.
ECHO Werking    : Stopt de Citrix en de Print Spooler Service(s). Disabled Logons.
ECHO.
ECHO Versiebeheer
ECHO ============
ECHO Datum        Versie  Door    Wijziging
ECHO -------------------------------------------------------------------------
ECHO 13:20 3-10-2007  0.1    AFA    Initial version
ECHO.
ECHO -------------------------------------------------------------------------
ECHO.

ECHO stopping the Citrix Services
NET STOP "Citrix ActiveSync Service" /y
NET STOP "Citrix Client Network" /y
NET STOP "Citrix Diagnostic Facility COM Server" /y
NET STOP "Citrix Encryption Service" /y
NET STOP "Citrix Health Monitoring and Recovery" /y
NET STOP "Citrix Independent Management Architecture" /y
NET STOP "Citrix MFCOM Service" /y
NET STOP "Citrix Print Manager Service" /y
NET STOP "Citrix Services Manager" /y
NET STOP "Citrix SMA Service" /y
NET STOP "Citrix XML Service" /y
NET STOP "Citrix XTE Server" /y

ECHO.
ECHO stopping the Print Spooler server
NET STOP "Print Spooler" /y

DEL "%Windir%\\System32\\spool\\PRINTERS\\*.* /q"

shutdown.exe -r -f -t 60 -c "Windows Server 2003 will now restart in 1 minute..."

Advertisement

One thought on “Script: Citrix PS 4.5 Restart script

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.