How To: Setup NTP on VMware ESX Server


Wat moet je doen om NTP te configureren op VMware ESX Server.

Voor ESX 2.5.x en ESX 3.0.x moeten de volgende configuratie bestanden worden aangepast.

  • /etc/ntp.conf
  • /etc/ntp/setp-tickers
  • /etc/hosts

/etc/ntp.conf

Voordat je het bestand gaat aanpassen maak je eerst een backup van je ntp.conf
# cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.bk

Open het bestand /etc/ntp.conf met je favoriete editor. In het voorbeeld maak ik gebruikt van nano
# nano /etc/ntp.conf

Maak het oude bestand leeg en vul het zoals hieronder

restrict 127.0.0.1
restrict default kod nomodify notrap
server 0.nl.pool.ntp.org
server 1.nl.pool.ntp.org
server 2.nl.pool.ntp.org
driftfile /var/lib/ntp/drift

In de bovenstaande ntp.conf maak ik gebruik van de nederlandse ntp servers. Meer informatie vindt je op de volgende website: www.pool.ntp.org (zone nl)

/etc/ntp/step-tickers

Maak ook nu eerst een backup van het oude configuratie bestand
# cp /etc/ntp/step-tickers /etc/ntp/step-tickers.bk

Open het bestand /etc/ntp.conf met je favoriete editor. In het voorbeeld maak ik gebruikt van nano
# nano /etc/ntp/step-tickers

Voeg de volgende regels toe

0.nl.pool.ntp.org
1.nl.pool.ntp.org
2.nl.pool.ntp.org
nl.pool.ntp.org

/etc/hosts

Open het bestand /etc/hosts met je favoriete editor. In het voorbeeld maak ik gebruikt van nano
# nano /etc/hosts

Voeg de volgende regels toe

0.nl.pool.ntp.org
1.nl.pool.ntp.org
2.nl.pool.ntp.org
nl.pool.ntp.org

esxcfg-firewall

Voor ESX 3.0.x moet je ook de NTP deamon open zetten op de firewall. Dit kun je doen met het volgende commando:
# esxcfg-firewall –enableService tpClient

Herstarten en monitoren van de NTP service

De NTP deamon kun je met de volgende commando’s opnieuw starten
# /etc/init.d/ntpd restart of #service ntpd restart

Wil je dat de ntp deamon automatisch start bij het opstarten van ESX, dan moet je het onderstaande commando uitvoeren.
# chkconfig –level 345 ntpd on

Nu kun je de lokale hardware klok laten synchroniseren met de NTP gesynchoniseerde systeem tijd.
# hwclock –systohc

Over het monitoren van de NTP deamon vind je de volgende pdf veel informatie: NTPpt3.pdf

Om even snel te kunnen kijken hoe het NTP proces erbij staat voer je het volgende commando in:
# watch ntpq -p

Met het bovenstaande commando zie je het ntpq process in actie.


bronnen:
http://kb.vmware.com
www.pool.ntp.org
www.pool.ntp.org (zone nl)
http://www.sun.com/blueprints/0901/NTPpt3.pdf

2 thoughts on “How To: Setup NTP on VMware ESX Server

  1. Pingback: VM-time out of sync, runs too fast with guest-O.S. Suse Linux 9 / 10 || Jobacle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.