Install NFS Server

# sudo aptitude -P install nfs-kernel-server nfs-common portmap

# sudo dpkg-reconfigure portmap

Current registered services:
————————————————
100024 1 udp 1024 status
100024 1 tcp 3708 status
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
100003 4 udp 2049 nfs
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100003 4 tcp 2049 nfs
100021 1 udp 1026 nlockmgr
100021 3 udp 1026 nlockmgr
100021 4 udp 1026 nlockmgr
100021 1 tcp 4033 nlockmgr
100021 3 tcp 4033 nlockmgr
100021 4 tcp 4033 nlockmgr
100005 1 udp 623 mountd
100005 1 tcp 626 mountd
100005 2 udp 623 mountd
100005 2 tcp 626 mountd
100005 3 udp 623 mountd
100005 3 tcp 626 mountd
————————————————

# sudo /etc/init.d/portmap restart

Editing /etc/exports

# sudo vi /etc/exports

Voeg de onderstaande regel toe om er voor te zorgen dat /var/www/vmware/esx3/install beschikbaar is voor het hele segment 192.168.123.1 tot 254. Iedereen heeft full controll op deze share.

/var/www/vmware/esx3/install 192.168.123.1/24(ro,async)

Nadat je de file hebt opgeslagen voer je de onderstaande commando uit om de nfs server opnieuw te starten

# sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
gevolgd door
# sudo exportfs -a

bron: http://www.ubuntuforums.org
http://czarism.com/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.