Voor het installeren van VirtualCenter 2.5 heb je een twee tal databases nodig. Een voor VC en een voor VUM. Ik werd gek van dat geklik binnen de SQL Server Management Studio. Voor dit proces heb ik nu een SQL script gemaakt. Dit script heb ik getest in SQL 2005.

Het onderstaande script maakt het volgende aan:

  • Database met de naam VC
  • Database met de naam VUM
  • User met de naam VCUSER, wachtwoord vmware
  • User met de naam VUMUSER, wachtwoord vmware
  • De beide Users krijgen de db_owner role en de sysadmin role.

CREATE DATABASE VC;
GO
CREATE LOGIN [VCUSER] WITH PASSWORD=’vmware’, DEFAULT_DATABASE=[VC], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO

USE VC
GO
EXEC sp_grantdbaccess ‘VCUSER’
GO
EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘VCUSER’
GO
EXEC sp_addsrvrolemember ‘VCUSER’, ‘sysadmin’
GO

CREATE DATABASE VUM;
GO
CREATE LOGIN [VUMUSER] WITH PASSWORD=’vmware’, DEFAULT_DATABASE=[VUM], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO

USE VUM
GO
EXEC sp_grantdbaccess ‘VUMUSER’
GO
EXEC sp_addrolemember ‘db_owner’, ‘VUMUSER’
GO
EXEC sp_addsrvrolemember ‘VUMUSER’, ‘sysadmin’
GO

[/code]

Dit script kun je binnen de SQL Server Management Studio uitvoeren en na een F5 voor een refresh zie je de nieuwe databases en de nieuwe users.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.