prerequirements

Op de NFS Share maak je de volgende twee mappen aan: config en cron. In de config map plaats je de custom config file welke je al gemaakt had voor het gebruik van VMBK. Dit geld ook voor de cron map.

Mocht je voor het eerst bezig zijn met VMBK dan raad ik je aan de volgende post te lezen: vmbk backup with different session names.

vmbkwithuda

Nadat je de mappen hebt aangemaakt voeg je de vmbk3.0.0rev11.tar.gz en het script vmbkinstall.sh toe.

Scripts

%post script

Voordat je het script kunt uitvoeren moet de NFS share iso eerst gemound worden. Dit gaat met het volgende commando:

esxcfg-nas -a iso -o vcserver.domain.nl -s iso

Vervolgens dien je op de firewall van ESX port 25 te openen.

esxcfg-firewall -o 25,tcp,out,SMTP

Daarna wordt het onderstaande script uitgevoerd.

## Install VMBK on ESX3.0.1.
# This little script installs VMBK3.0.0. rev 11 within the %post script from UDA
cp /vmfs/volumes/iso/vmbk/vmbkinstall.sh /tmp
cd /tmp/
chmod 755 vmbkinstall.sh
touch vmbkinstall.sh
./vmbkinstall.sh

Waarna als laatste de vmbkinstall.sh wordt aangeroepen. Dit script installeerd en configureerd VMBK.

vmbkinstall.sh

## Install VMBK on ESX3.0.1.
# This little script installs VMBK3.0.0. rev 11 within the %post script from UDA

## Copy the tar file from nfs:iso to /tmp
cp /vmfs/volumes/iso/vmbk/vmbk3.0.0rev11.tar.gz /tmp
cd /tmp/
tar zxf vmbk3.0.0rev11.tar.gz
cd vmbk/

## Install VMBK
./install.sh

## Copy Config file
cp /vmfs/volumes/iso/vmbk/config/vmbk-all.conf /usr/local/bin

Cronjob

Voeg de onderstaande code toe aan je %post script

touch /tmp/vmbkcron.txt
chmod 755 /tmp/vmbkcron.txt

cat <<EOF > /tmp/vmbkcron.txt
30 20 * * 1 /usr/local/bin/vmbk.pl -C /usr/local/bin/vmbk-all.conf > /dev/null 2>&1
30 20 * * 2 /usr/local/bin/vmbk.pl -C /usr/local/bin/vmbk-all.conf > /dev/null 2>&1
30 20 * * 3 /usr/local/bin/vmbk.pl -C /usr/local/bin/vmbk-all.conf > /dev/null 2>&1
30 20 * * 4 /usr/local/bin/vmbk.pl -C /usr/local/bin/vmbk-all.conf > /dev/null 2>&1
30 20 * * 5 /usr/local/bin/vmbk.pl -C /usr/local/bin/vmbk-all.conf > /dev/null 2>&1
30 20 * * 7 /usr/local/bin/vmbk.pl -C /usr/local/bin/vmbk-all.conf > /dev/null 2>&1
EOF

crontab /tmp/vmbkcron.txt

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.